Nå skal sykehuskokkene få lage mat igjen

Det er ikke sikkert pasientene merker så mye. Men endringene vil få mye å si for kjøkkenpersonalet, sier Lars H. Pihl, avdelingsleder for mat og transport. Her sammen med seksjonsleder Sølvi Thøgersen. Foto: Sykehuset Østfold

I to år har Sykehuset Østfold Kalnes fått middagene transportert fra nabofylket. Nå har kjøkkenpersonalet med ledere bestemt at sykehuset skal lage all maten selv fra 1. april neste år. –Det blir noen tøffe tak for oss i månedene framover, men det tåler vi så lenge vi har noe supert i vente, sier seksjonsleder Sølvi Thøgersen.

Tekst: Elisabeth Strøm

Det gikk ikke upåaktet hen at det nye sykehuset i Østfold skulle bygges uten eget produksjonskjøkken. Arnt Steffensen i Kost- og ernæringsforbundet mente at helsepolitikerne valgte «gårsdagens løsning på morgendagens utfordringer». Da Kjøkkenskriveren besøkte sykehuset i forbindelse med åpningen i 2015 uttalte Lars H. Pihl, avdelingsleder for mat og transport, at «Jeg hadde ikke stått i dette i 13 år om jeg ikke hadde trodd på at det ville bli bra».

På kjøkkenet var holdningen litt annerledes. Seksjonsleder Sølvi Thøgersen, som har nærmere 35 års fartstid i yrket, innrømmet at det gjorde litt vondt i kokkehjertet; Tenk hvor mye vi kunne fått til om de engasjerte kokkene kunne få bruke sitt engasjement og sitt potensiale i jobben!

Etter to års drift blir drømmen virkelighet. Kokkene skal få lage mat igjen. Avtalen med Sykehuset i Vestfold er sagt opp og sykehuset er i ferd med å kjøpe inn nødvendig utstyr for å produsere middager etter kok server-metoden fra 1. april. I månedene framover blir det ombygging, testing og utprøving av utstyr og logistikk.

Ingen fallitterklæring

– Ordningen har fungert bra og det er ikke noe å utsette på maten. Det som har vært utslagsgivende for at vi tar all matproduksjon tilbake, handler om økonomi og transport, sier Lars Pihl.

Sykehuset på Kalnes lager i dag frokost, lunsj og kveldsmaten selv – og deler av middagene. Som poteter, grønnsaker, fisk, dietter og spesialkost. Resten av maten kommer transportert fra nabofylket to dager i uka.

– Transporten har vært lite tilfredsstillende. Selv om den ikke er så dyr, blir det en ekstrakostnad som kommer på toppen av hvert måltid.

– Er det en fallitterklæring å fortelle at det ikke fungerte med et kjøkkenløst sykehus likevel?

– Jeg ser ikke slik på det. Å bygge et sykehus handler om kompromisser og det ble ikke satt av penger til produksjonskjøkken. Det handler også om mangel på kompetanse. På det tidspunktet så ingen at det var mulig å gå for den løsningen som vi nå har landet på. Det er mange som har jobbet hardt for å få dette til og vi tror dette skal bli veldig bra, sier Pihl.

Han legger til at omleggingen skal skje uten at bemanningen økes. I dag har sykehuset 27 kokkeårsverk.

– Vi må være helt sikre på at det vi sier og gjør er riktig. Hele avdelingen mener omleggingen er realistisk.

Ny giv

Sølvi Thøgersen legger til at det har vært en hard kamp å ta kjøkkenet tilbake.

– Absolutt ingenting har kommet av seg selv. Vi har jobbet intenst med å framskaffe dokumentasjon for å få dette godkjent. Derfor har vi god grunn til å være glade og stolte nå, sier hun.

Hun er enig i Lars Pihl sin framstilling av saken. Kostnadene og transporten ble brukt som hovedargument for å ta matproduksjonen tilbake i eget hus.

– Vi har dokumentert at det er rimeligere å lage maten selv. Det er også vedtatt at Sykehuset Østfold Kalnes skal være et grønt sykehus. Da rimer det ikke at maten skal transporteres på veien fram og tilbake fra Vestfold to dager i uka, mener hun.

Hun mener det er realistisk at omleggingen kan skje med dagens bemanning

– Vi lager mat i dag også. Å motta og klargjøre maten fra Vestfold tar også tid. Med nye steamkjeler kan vi gjøre mye. Alle er innstilt på at dette skal gå.

Nå er det ny giv og optimisme blant fagarbeiderne på kjøkkenet.

– Ingen trodde dette var mulig, men vi fikk det til. Vi har mistet gode kokker de siste par årene, men opplever nå at flere ønsker seg tilbake igjen. Nå får vi holde kompetansen vår vedlike og vi får lov til å lage mat igjen. Alt ligger klart; Oppskriftene vi har utviklet gjennom mange år på Sykehuset i Fredrikstad kan vi ta fram igjen, sier seksjonsleder Sølvi Thøgersen.

2 KOMMENTARER

  1. Til lykke med ei viktig avgjerd vi gledar oss på dokka vegne. Det hjelper å kjempe for det ein veit er riktig både for pasient, miljø, økonomi og fagkompetanse! Helsing Gloppen kommunale kjøkken

  2. Fantastisk bra at mat produseres der den skal brukes det er bra for pasienter ansatte og miljøet pluss at de nå og kanskje kan ta inn lærlinger utvikle nye produkter og det beste av alt lage frisk mat. Gratulerer med med vel utført arbeid, fremtiden for norske sykehus kjøkken ser lys ut.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR