Arnt Steffensen – årets tillitsvalgt i Delta

Trond Ellefsen, juryleder og 2. nestleder i Delta og Erik Kollerud, leder i Delta sto for utdelingen av Årets tillitsvalgt 2016 til Arnt Steffensen (t.h.)

– Han har utvidet rammene for hvordan tillitsvalgtrollen kan brukes. Steffensen viser stort engasjement, profesjonalitet og dyktighet, sa Trond Ellefsen, 2. nestleder i Delta og juryleder for prisen Årets tillitsvalgt 2016.

Tekst og foto: Elisabeth Strøm

Prisen har tradisjonelt gått til lokale tillitsvalgte, men i år valgte juryen å gjøre en vri. Prisen ble opprinnelig opprettet for å sette et positivt søkelys på tillitsvalgtrollen. I statuttene heter det at den skal tildeles en tillitsvalgt som har utmerket seg positivt som tillitsvalgt for Delta. Den tildeles på grunnlag av en helhetsvurdering, men det er ikke til hinder å henvise til innsats innen et konkret område eller i en bestemt sak. For første gang i prisens historie gis den til en yrkesorganisasjonsleder.

Trond Ellefsen trakk også fram Arnt Steffensens evne til å skape gode relasjoner, finne nye samarbeidspartnere, håndtere media og sosiale medier og få politisk gjennomslagskraft.

– Han bidrar til viktig anerkjennelse av sin egen yrkesgruppe og til å sette søkelys på yrkesfaglige utfordringer generelt, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, sa jurylederen.

Ellefsen nevnte samarbeidet Kost- og ernæringsforbundet har hatt med Forbrukerrådet og Mat- og landbruksdepartementet det siste året, samt Steffensens arbeid for å fremme matglede og god ernæring på landets sykehjem, skoler og barnehager.

Vervepremie – med slips

Prisvinneren selv ble fullstendig tatt på sengen over tildelingen. Verken han selv eller den fullsatte salen på Sundvolden Hotel skjønte hvem jurylederen siktet til før han nevnte at årets vinner hadde stilt opp som vervepremie. Delta gjennomførte i sommer en vervekampanje hvor kokken Arnt Steffensen var premien til den i Delta som vervet flest medlemmer. Steffensen disket nylig opp hjemme hos vedkommende med en 7-retters middag til vinneren med venner.

– Nå ble jeg satt ut.  Jeg er glad for at jeg tok på meg slips i morges, sa en glad og ydmyk prisvinner.

Han la til at han hver arbeidsdag planlegger å gjøre verden litt bedre gjennom å bygge allianser.

– Alene får man ikke til mye. Det må flere til for å dra lasset, sa Steffensen, og la til at det i arbeidet med å forbedre den offentlige matomsorgen er en stor styrke å ha Delta i ryggen.

– Er dette en velfortjent pris?

– Om prisen er en anerkjennelse for å tenke utradisjonelt gjennom synlighet og alliansebygging, så mener jeg den er det. Om det er tilstrekkelig for å tildele meg prisen Årets tillitsvalgt, er det andre som får bedømme, sier Arnt Steffensen til Kjøkkenskriveren.

Han var raskt ute på sosiale medier og kommenterte selv tildelingen på denne måten: «Didn’t see that one coming. Stolt og ydmyk, og inspirert til videre arbeid».

Prisen er et diplom og et reisestipend på 10 000 kroner.

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR