Arnt Steffensen gjenvalgt

Det nye landsstyret i Kost- og ernæringsforbundet 2022-2025: Fra venstre foran: Monica Smørvik, Liv Bjørnstad Aandahl, Hege Lile Stavnås og Ronny Nilsen. Bak fra venstre: Toini O. Bratli, Arnt Steffensen, Hans Stapnes Johnsen, Geir-Kristian Øvrevik og Trude Lohne.

– Vi fikk ikke vist vårt fulle potensial i forrige landsmøteperiode. Nå som samfunnet har åpnet opp igjen etter pandemien har jeg lyst til å ta fatt på arbeidet og gjøre det skikkelig.

Tekst og foto: Elisabeth Strøm

Det sa Arnt Steffensen da han ble enstemmig gjenvalgt som leder i Kost- og ernæringsforbundet på landsmøtet i helgen. Det er en erfaren leder som nå er klar for å gi seg i kast med oppgaven med å utvikle Kost- og ernæringsforbundet. Han ble valgt som leder i 2013 og går nå inn i sin fjerde periode som forbundsleder.

– Jeg takker for tilliten og skal gjøre mitt beste for å representere dere alle, sa forbundslederen til delegatene.

Nå ønsker han å se framover. Tidligere på dagen uttrykte Steffensen hva han ser på som Kost- og ernæringsforbundets fremste oppgave: Å være en pådriver for bedre matomsorg i Norge og verne om medlemmenes felles interesser.

– Vi har stukket hodet fram – og det har gitt resultater. Før brukte vi lang tid på å nå fram med våre argumenter, slik er det ikke lenger. Helsebyråkrater og politikere vet hvem vi er og hva vi står for. Vi blir invitert inn i utvalg og komiteer. I dag er vi der at vi som forbund blir spurt om råd og innspill i ulike samfunnsaktuelle saker, sa Steffensen.

Han nevnte skolemat, ernæringskompetanse i eldreomsorgen, underernæring og bærekraft i storkjøkken som eksempler på saker hvor medlemmene i Kost- og ernæringsforbundet besitter erfaringer som kan være med å nyansere debatten, både lokalt og sentralt.

Lagarbeid

Det nye landsstyret som skal lede forbundet de neste tre årene, består av nye ansikter, men også medlemmer med god fartstid. Valgkomiteen har i sin innstilling lagt vekt på bredde i sammensetningen, både med hensyn til alder, geografi, kjønn og arbeidssted/-erfaring.

Dette er styret i Kost- og ernæringsforbundet 2022-2025:

Leder: Arnt Steffensen fra Oslo og Viken

Nestleder: Monica Smørvik fra Nordland

Styremedlem: Toini O. Bratli fra Innlandet

Styremedlem: Liv Bjørnstad Aandahl fra Møre og Romsdal

Styremedlem: Ronny Nilsen fra Vestland

Styremedlem: Trude Lohne fra Agder

Styremedlem: Geir-Kristian Øvrevik fra Innlandet

Varamedlem: Hege Lile Stavnås fra Oslo og Viken

Varamedlem: Hans Stapnes Johnsen fra Vestland

 

 

 

 

 

 

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR