– Bærekraft er ikke nedprioritert

De nye læreplanene på Vg2 restaurant- og matfag legger til rette for lokalt handlingsrom og muligheter for tilpasninger, heter det fra Utdanningsdirektoratet.

– Det er rett og slett en skandale at bærekraftig utvikling ikke er et prioritert tverrfaglig tema i Vg2-læreplanene for restaurant- og matfag, når man vet at disse læreplanene vil styre yrkesopplæringen de nesten 15 årene, sier professor Halvor Spetalen. – Storm i et vannglass, svarer Utdanningsdirektoratet.

Tekst: Elisabeth Strøm

Halvor Spetalen er professor ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet. Han har sett nøyere på de nye læreplanene i restaurant- og matfag. I arbeidet oppdaget han at det tverrfaglige temaet «Bærekraftig utvikling» har blitt borte i høringsprosessen på Vg2.

– I høringsutkastet var det tverrfaglige temaet til stede, men ikke «Demokrati og medborgerskap». Det tverrfaglige temaet er satt inn etter høringen, men altså på bekostning av «Bærekraftig utvikling», skriver Spetalen i en epost.

Dette betegner han som en skandale.

– I Vg2-kokk og servitør er det kun to kompetansemål der ordet bærekraft blir brukt, i Vg2 Baker og konditor er det ett og i Vg2 Matproduksjon er det også bare ett kompetansemål. Disse målformuleringene er så å si likelydende, og er plassert i programfaget Bransje- og arbeidsliv, altså det som på mange måter er blitt «klasseromsfaget» i de nye Vg2-programmene, legger han til, og tilføyer:

Halvor Spetalen, professor ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet.

– Hva er årsaken til at bærekraftig utvikling ikke prioriteres lenger? Hvem er det som bestemte at bærekraftig utvikling skal nedprioriteres, spør Spetalen.

Bevisst handling

Inger Marie Tuff er faglærer Restaurant- og matfag ved Raufoss videregående skole og bisto Utdanningsdirektoratet som koordinator for læreplangruppene Vg1, Vg2 og Vg3. Hun mener Halvor Spetalens utspill er storm i et vannglass.

– Læreplanene for Vg2 er fastsatt av Utdanningsdirektoratet, og de er utarbeidet i samråd med Faglig råd for restaurant- og matfag, sier hun.

 – Det at «Bærekraftig utvikling» er byttet ut med «Demokrati og medborgerskap» har altså ikke skjedd med en «feiltakelse»?

– Det er vel mer riktig å si at det har blitt gjort bevisst. De tverrfaglige temaene i læreplanen er av overordnet karakter, mens kjerneelementene beskriver det mest sentrale faglige innholdet. Siden innholdet var likeverdig, valgte vi å ta ut «Bærekraftig utvikling» som tverrfaglig tema, sier Tuff.

Med kjerneelementer menes det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, altså det mest betydningsfulle faglige innholdet elevene skal arbeide med i fagopplæringen.

Lokalt handlingsrom

– Selv om Bærekraftig utvikling ikke inngår som tverrfaglig tema, betyr ikke det at bærekraft skal nedprioriteres i yrkesopplæringen. Bærekraft ivaretas i kompetansemålene, sier hun.

– Halvor Spetalen uttaler at han kun finner to kompetansemål der ordet bærekraft blir brukt i Vg2 kokk og servitør. Hva er din kommentar til det?

 – Det er opp til den enkelte skole og den enkelte lærer å tolke læreplanene og tilpasse undervisningen. Lokalt handlingsrom er et viktig element i fagfornyelsen. Bærekraft består tre elementer: økonomi, miljø og samfunn. I læreplanen vil man se at disse temaene blir berørt grundig og knyttet opp mot FNs bærekraftmål – noen ganger omskrevet med litt andre ord, sier Inger Marie Tuff.

 

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR