– Barnehagene svikter sitt lovpålagte ansvar

LEDELSESFORANKRING: En faktor går igjen i barnehagene som lykkes med et godt mat- og måltidstilbud: forankring i toppen - enten i ledelsen i den enkelte barnehage, i kommunen eller i barnehagekjeden. Foto: Forbrukerrådet.

97 prosent av alle foreldre mener barna skal få servert sunn mat i barnehagen. Flere enn hver fjerde opplever imidlertid at virkeligheten ikke er slik. Dette kommer fram i en fersk rapport fra Forbrukerrådet og Kost- og ernæringsforbundet.

Tekst: Elisabeth Strøm

– Her er det ikke snakk om at foreldrene er kravstore eller urealistiske. Barna har faktisk rett til å få sunn mat. Her har vi nemlig gode, nasjonale retningslinjer, men de praktiseres for dårlig, sier Anne Kristin Vie, som er fagdirektør i Forbrukerrådet i en pressemelding.

Sammen med Kost- og ernæringsforbundet har Forbrukerrådet undersøkt hva foreldre mener om den maten barna blir servert i barnehagene. I rapporten «Barnehagemat: Næring til liv, lek og læring har de to organisasjonene også identifisert hva som gjør at noen barnehager lykkes, og hva politikerne bør sørge for.

Nåla i høystakken

Forbrukerrådet og Kost- og ernæringsforbundet har i arbeidet med rapporten besøkt en rekke barnehager. Konklusjonen er at det er store forskjeller rundt om i landet. Ikke bare er det ulikheter mellom kommunale og private barnehager, men også fra barnehage til barnehage internt i kommunene.

Vie forteller at å se etter grønnsaker i barnehagen er som å lete etter nåla i høystakken. I hver fjerde barnehage får barna nemlig grønnsaker én gang i uken eller sjeldnere, opplyser foreldrene deres.

Forbrukerrådet sier funnene er alvorlig, både for barnas helse, og for samfunnet.

– Det er ikke bra nok, når vi vet hva de små kroppene trenger til liv, lek og læring. Feil kosthold over tid kan påvirke barnas helse og utvikling, og når vi vet hvor stor andel av dagens måltider som inntas i barnehagen må vi forvente et sunt og variert mattilbud, sier Anne Kristin Vie (bildet).

Det skriver Arnt Steffensen, som er leder i Kost- og ernæringsforbundet i Delta under på.

– Et sunt kosthold er en investering i morgendagens folkehelse. Dersom barna får ernæringsriktig mat, og lærer seg sunne kostvaner i barnehagen, kan flere unngå barnefedme, samt livsstilssykdommer i voksen alder. Da er det verdt innsatsen. Bonusen i en slik satsing er fornøyde og friske barn, fulle av energi.

Vil ta matglede på alvor

91 prosent av alle norske barn går i barnehage. Hver av dem setter seg til bords rundt 3000 ganger i løpet av de årene de går der. Ifølge regelverket skal måltider og matlaging i barnehagen gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne matvaner.

– Det gir 3000 anledninger til å bidra til et sunt og variert kosthold. Det viser med hvilket alvor vi bør servere de små, sier Vie.

Undersøkelsen viser videre at 25 prosent av foreldrene ikke er overbevist om at barnehagen tilbyr mange nok måltider, og 33 prosent synes ikke maten er variert nok. Forbrukerrådets fagdirektør kan opplyse at 36 prosent ikke kan si seg enig i at de er fornøyde med maten med tanke på prisen de betaler.

– Barnehagene har et ansvar for at den maten som tilbys er i tråd med hva barna trenger, og det de nasjonale retningslinjene faktisk krever. Derfor må kommunepolitikerne få på plass en mat- og måltidspolitikk som sørger for det, sier Anne Kristin Vie.

Sju krav

Forbrukerrådet og Kost- og ernæringsforbundet forventer at barnehagene følger opp sitt lovpålagte ansvar slik at barn som går i barnehage får gode måltider, og et sunt og variert mattilbud, heter det i rapporten. De stiller følgende sju krav:

*Alle kommuner må ha en mat- og måltidspolitikk som sikrer barna sunn mat og gode måltidsrammer, i både private og kommunale barnehager.

*Arbeidet med mat og måltider må forankres i barnehagens årsplan.

*Barnehagene må følge Helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, slik at barna sikres et velsmakende, trygt og sunt mattilbud.

*Barnehageeier må sørge for at barnehagene har tilgang til tilfredsstillende kjøkkenutstyr, og at kjøkkenet møter myndighetenes krav til lokaler for matproduksjon.

*Barnehageeier må sørge for at personalet har kompetanse om barns mat- og ernæringsbehov, og kunnskap til å omgjøre teori til praksis.

*Det må gjennomføres regelmessige foreldreundersøkelser, med åpenhet om resultatene.

*Barnehagen må legge til rette for god dialog med foreldre om mat og måltider.

Tar debatten under Arendalsuka

Tirsdag 14. august inviterer Forbrukerrådet og Kost- og ernæringsforbundet til frokostmøte. Temaet er «Får de små bra nok mat i barnehagen». Her kommer blant annet eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen, representanter fra helsemyndighetene og Kommunenes Sentralforbund for å diskutere funnene i rapporten.

 

 

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR