– Bransjen bør kjenne sin besøkelsestid

Både det offentlige og norske forbrukere stiller strengere krav til at maten som serveres er bærekraftig. – Foodscape er en viktig arena for å lære mer om dette, sier leder Arnt Steffensen i Kost- og ernæringsforbundet.

På åpningskonferansen til Foodscape er det nettopp faglig påfyll og oppdatering som vil stå i fokus. Der vil en rekke av de viktigste sidene ved bærekraftarbeidet bli presentert og diskutert. Fiskeriminister Harald Tom Nesvik kommer, det samme gjør Innovasjon Norge, eksperter, gründere og mat- og drikkebransjen.

I hvor stor grad vurderer norske forbrukere og utenlandske turister bærekraften i maten de spiser? Hvor godt ligger bransjen an til å nå bærekraftmålene Norge har forpliktet seg til?

Dette er noen av problemstillingene som vil bli drøftet. Næringen vil også få viktig informasjon om hvordan bærekraft vil stå på agendaen for fremtidige offentlige innkjøp.

– Årets viktigste arena

Fordi både kundene og det offentlige stiller strengere krav til bærekraftig mat og drikke, har både NHO Reiseliv og Kost- og ernæringsforbundet engasjert seg i Foodscape.

Til sammen representerer de to organisasjonene nesten hele bredden i det norske serveringstilbudet – fra hoteller og restauranter til kantiner, barnehager og sykehus. Og de to organisasjonene er skjønt enige om at bransjen bør kjenne sin besøkelsestid.

– Vi deltar på Foodscape fordi det er årets viktigste arena for å bli en del av løsningen mot et grønnere samfunn, sier kommunikasjons- og markedsansvarlig Lise Annett Smith i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden i en pressemelding.

Hun viser til at gjestene blir stadig mer bevisste på bærekraft både når de skal ut og spise og når de velger overnattingssted.

Den samme utviklingen skjer blant offentlige innkjøpere, konstaterer Arnt Steffensen i Kost- og ernæringsforbundet.

– Når regjeringen sier at det offentlige skal ha fokus på bærekraft, er det et krav som alle må forholde seg til. Foodscape er en viktig arena for å lære mer om dette, sier Arnt Steffensen.

– Når regjeringen sier at det offentlige skal ha fokus på bærekraft, er det et krav som alle må forholde seg til. Det betyr at både beslutningstakere, enhetsledere og kjøkkensjefer trenger innspill på hvordan de skal gjøre maten mer bærekraftig i praksis. Foodscape er en viktig arena for å lære mer om dette, sier han.

Bransjen har et ansvar

Arnt Steffensen påpeker at medlemmene i Kost- og Ernæringsforbundet må følge føringene som ligger til grunn for anbudene, føringer han tror vil bli stadig strengere i årene som kommer. Samtidig mener han at hver enkelt enhetsleder, kokk og beslutningstaker har et selvstendig ansvar for å oppdatere seg på tematikken.

– I barnehagen, sykehjemmet, fengselet og skole- eller jobbkantinen spiser gjestene hver dag, ofte i mange år. Da har man et stort ansvar for hva man serverer. Maten har jo stor betydning for folks helse. Derfor har bransjen et ansvar for å holde seg oppdatert på hva som er bærekraftig og sunt, og hvilket muligheter som finnes for å tilby det, sier han.

– Hva kan de lære av å besøke Foodscape?

– De kan lære mer om hva bærekraft innebærer i praksis og hvilket handlingsrom de har. I tillegg vil de få kunnskap om hvordan de kan påvirke rammeavtalene og innkjøpsordningene til å bli mer bærekraftige, svarer han.

Inspirasjon og kompetansedeling

Lise Annett Smith i NHO Reiseliv mener at messen er viktig for å gi både bevisstgjøring rundt temaet bærekraft og praktiske tips til hvordan man kan forbedre seg.

Lise Annett Smith i NHO Reiseliv mener at messen er viktig for å gi både bevisstgjøring rundt temaet bærekraft og praktiske tips til hvordan bransjen kan forbedre seg.

Hun konstaterer at bærekraft blir stadig viktigere for å vinne kampen om kundene.

Det er en voksende trend i bransjen på ureist mat, kortreist mat og sporbarhet på maten. Gjestene er mer bevisste når de skal på restaurant eller velge overnattingssted. Dette er en positiv utvikling, og stiller stadig høyere krav til næringen, sier hun.

– I hvor stor grad har bedriftene behov for mer kunnskap og inspirasjon?

– Mange er veldig flinke, men det er fortsatt mye å ta tak i. Foodscape vil bidra til inspirasjon til nye tiltak for bedrifter som allerede er godt i gang med arbeidet, og gi en liten dytt til dem som ikke er det. Det vil også være kompetansedeling på flere arenaer, svarer hun.

FAKTA OM FOODSCAPE

  • Arrangeres 10.-11. oktober 2018, Norges Varemesse, Lillestrøm
  • En møteplass og kompetansearena knyttet til utvikling av og løsninger for bærekraftig og sunnere mat og drikke for hele verdikjeden – fra hav og jord til bord. Konferanse som setter bærekraft på menyen
  • En utstilling som vil vise sunnere, fremtidsrettet mat og drikke, teknologi og bærekraftige løsninger innen emballasje, oppbevaring, distribusjon og avfallshåndtering
  • Bransjeorganisasjonene som samler seg bak Foodscape er:
    NHO Mat & Drikke, NHO Reiseliv, Kost- & Ernæringsforbundet, Bransjeforening for Storkjøkkenleverandører i Norge (BFSN), DebioInfo, Norges Frukt- og Grønsakgrossisters forbund, Sjømat Norge, Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF) og Matvett

Les mer på foodscape.no

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR