Eldrebølgen – hva betyr den for serveringsnæringen?

Petter Brinchmann, Nortura Proff, tror eldrebølgen vil gi matindustrien kjempemuligeter.

I årene fremover vil vi få en kraftig vekst i den delen av befolkningen som er 67 år og eldre. I dag er det 600 000 nordmenn i denne gruppen. I 2025 vil den være 1 million. – Dette skaper naturlig nok utfordringer, men også en rekke muligheter, ikke minst for måltidsindustrien, sier salgsdirektør Petter Brinchmann fra Nortura Proff.

Brinchmann og Helge Bergslien, fasilitator ved Måltidets Hus i Stavanger, vil i sitt inspirasjonsforedrag på SMAK 2017 se nærmere på noen av de endringene dette medfører – både for den enkelte og for måltidsindustrien.

– De fysiologiske behovene endrer seg naturlig nok med alderen, og man får andre behov. I den sammenheng betyr god og riktig ernæring svært mye, fremhever Bergslien.

Nye måltidsløsninger

Det at demografien endrer seg, og at vi får en større andel eldre i samfunnet, er ikke noe vi tror. Det kan dokumenteres. Vi kan velge å se dette som en trussel eller som en mulighet.

– Konsekvensen er blant annet at en voksende gruppe av befolkningen trenger nye måltidsløsninger og spesialtilpassede produkter. Enkelt sagt handler det mye om å sørge for «rett mat til rett person». Dette har mange sider. En ting er det rent ernæringsmessige som selvfølgelig er viktig. En annen sak er opplevelsen man har rundt et måltid. Fellesskapet rundt bordet må ikke undervurderes. Derfor vil vi nok se fremveksten av løsninger som legger til rette for det, mener Brinchmann, og legger til:

– Det er også viktig å være klar over at eldre i langt større grad enn før er villige til å bruke penger på helse og livskvalitet, og mange har også en økonomi som tillater det.

Skreddersøm

– For oss i industrien gir dette kjempemuligheter. Men det krever at vi tilpasser produktene våre og at vi tilrettelegger for de behovene denne gruppen av befolkningen har. Innenfor denne gruppen vil det også være ulike behov. For eksempel vil det være store forskjeller mellom de som bor hjemme og de som bor på institusjon, sier Brinchmann. Han tilføyer:

– Det vil med andre ord vokse frem et økende behov både innenfor tjeneste-biten – som måltidsløsninger – og for nye og spesialtilpassede produkter.

Tema for seminar

Dette er noe av de temaene som vil bli løftet fram på Smak 2017.

– SMAK 2017 vil være en arena for inspirasjon og faglig påfyll, bl.a. gjennom et variert og innholdsrikt seminarprogram. Vi ønsker å sette fokus på problemstillinger av betydning for bransjen, og eldrebølgen er relevant i den sammenheng, sier prosjektleder for SMAK 2017 Torill Engelberg i Norges Varemesse.

Hun nevner også seminarene «Smått men godt – enkle tips for å få nok næring når matinntaket er lite» i regi av Tine, og inspirasjonsseminaret som holdes av Vidar Arnesen fra Oslo universitetssykehus med tittelen «Tett på pasienten med god matomsorg». Foredraget med Brinchmann og Bergslien er det mulig å få med seg tirsdag 7. februar kl. 14.00-14.30 i hall E.

Følg med på www.smak2017.no for oppdatert informasjon om seminarer og andre arrangementer.

 

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR