Flere sykehjem med kjøkken?

Regjeringen vil ha matlukten tilbake i korridorene på sykehjemmene. Derfor etableres en tilskuddsordning til lokale kjøkkenløsninger.

Regjeringen vil i år sette av 12,5 millioner kroner til renovering, bygging eller gjenetablering av lokale kjøkkenløsninger på sykehjem. Det er Erlend Larsen, Høyres eldrepolitiske talsperson godt fornøyd med. — En kalddusj, sier Arnt Steffensen, leder i Kost- og ernæringsforbundet.

Tekst: Elisabeth Strøm

— Matlaging er en viktig del av hverdagen. For å sikre god mat og riktig ernæring trenger sykehjemmene gode rutiner for hvordan maten skal tilberedes og serveres, sier Erlend Larsen på Høyres nettside, hoyre.no.

Der heter det at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett etablerer et tilskudd til lokale kjøkkenløsninger. Tilskuddsrammen vil økes i budsjettet for 2020. Tilsagnsrammen i 2019 kan gi tilskudd til lokalkjøkken til om lag 130 personer. Det tas sikte på at tilskuddet opprettes fra og med 1. oktober i år.

— Dette er det stor interesser for ute i kommunene, og det er et viktig grep for å gi innbyggerne bedre måltidsopplevelser, sier Larsen.

Matlukten tilbake

Tilskuddet er utviklet etter inspirasjon fra Danmark. Erfaringene fra Danmark viser at et eget kjøkkentilskudd sørger for bedre kjøkken nærmere beboerne.

— Det påvirker hele måltidsopplevelsen. Vi vil ha tilbake matlukten i gangene, sier Larsen.

Les saken er: https://hoyre.no/aktuelt/nyheter/2019/flere-sykehjem-med-kjokken/

Rekker ikke langt

— Hvis summen stemmer, og dette skal være valgflesk, er det kjøtt av magreste sort. 12,5 millioner kroner er selvsagt penger, men ikke når de handler om storkjøkkendrift. Det rekker nok til ovner, småutstyr og et strøk maling i spisesalene rundt om. Med en gang det er snakk om gjenåpning av nedslitte kjøkkener, kanskje en ombygging, så renner millionene ut, sier Arnt Steffensen.

Kanskje er det slik at de store pengene først kommer i 2020 og 2021. Hvis det er tilfelle, håper jeg regjeringen sier noe om det, sier leder Arnt Steffensen i Kost- og ernæringsforbundet.

Han viser til Sola kommune som skal etablere produksjonskjøkken på tre sykehjem kommunen – ett skal bygges nytt og to skal oppgraderes. Kommunepolitikerne har regnet på kostnadene og har kommet fram til at det vil koste kommune til sammen 24 millioner kroner. Oppgraderingen av kjøkken på to av sykehjemmene har en prislapp på 15 millioner kroner, mens et nytt kjøkken er estimert til å koste 9 millioner kroner.

Harmonerer ikke

Arnt Steffensen mener størrelsen på tilskuddsordningen ikke harmonerer med de store ordene regjeringen har kommet med i forbindelse med eldrereformen og om gjenåpning av stengte kjøkkener. Da Siv Jensen lanserte ideen om en tilskuddsordning i 2017, fortalte hun at inspirasjonen kom fra Danmark. Hun lovet at Norge ikke skulle være dårligere. Danskene brukte nesten 500 millioner kroner på et tilsvarende prosjekt.

– Dette er en løsning som skal føre til at sykehjemmene kan få egne kjøkken og ansette en egen kokk. Det vil bli et veldig verdifullt bidrag for å heve kvaliteten i eldreomsorgen, sa Siv Jensen den gang til Kommunal Rapport.

— Men med tanke på det regjeringen har sagt om mat og sykehjemkjøkkener, særlig etter at Sylvi Listhaug ble innsatt som ny eldre- og folkehelseminister, så er dette en kalddusj. Så skal det sies at dette er revidert budsjett for 2019. Kanskje er det slik at de store pengene først kommer i 2020 og 2021. Hvis det er tilfelle, håper jeg regjeringen sier noe om det, sier leder Arnt Steffensen i Kost- og ernæringsforbundet.

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR