Inspirasjonsdager om matglede for eldre

Inspirasjonsdager om matglede for eldre

Landbruks- og matdepartementet setter matglede og helse for eldre på dagsordenen. I høst arrangeres seks inspirasjonsdager rundt om i landet. Foto: Colourbox

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud inviterer til seks inspirasjonsdager om matglede og helse for eldre. Samlingene blir arrangert flere steder rundt om i landet.

Måltidsglede er er en av satsningsområdene i meldingen Leve hele livet. Mat for eldre inkluderes også i arbeidet med å utvikle Matnasjonen Norge.

Denne høsten arrangeres seks inspirasjonsdager i Alta, Vadsø, Ålesund, Hamar, Grimstad og i Mosjøen hvor dette er tema. Seminarene er gratis.

– God mat er grunnleggende for god helse og livskvalitet gjennom hele livet. Nå arrangerer vi seks inspirasjonsdager. Målet er å bidra til flere gode måltider på sykehjem, redusere underernæring hos den eldre befolkningen og gi dem som jobber i eldreomsorgen faglig påfyll, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud på regjeringen.no.

Skal inspirere ansatte i eldreomsorgen

Inspirasjonsdagene arrangeres for de som arbeider med matfag, de som har pleieoppgaver i institusjoner og i hjemmetjenesten, og for de som inspirerer kommuneadministrasjonen til å se sammenhenger mellom innkjøp av mat, kosthold og matglede.

– God matomsorg reduserer medisinbruk og gir bedre livskvalitet. Det er avgjørende for å møte flere samfunns- og helseutfordringer. Inspirasjonsdagene vil løfte fram gode eksempler til inspirasjon for ansatte i eldreomsorgen, sier Hoksrud.

Program og påmelding

Inspirasjonsdag i Alta

Tid: 10, oktober, kl. 12.00 – 16.30
Sted: Alta videregående skole, Skoleveien 15, 9510 Alta
Oppmøte: Registrering kl. 11.30

Tid: Program:
12.00 Velkommen.
Landbruksdirektør Berit Nergård Nyre, Troms
12.15 Matnasjonen Norge og Leve hele livet.
Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet.
12.35 Måltidsglede og samhandling.
Kai Victor Hansen, Norsk Hotellhøgskole
13.15 Samisk mat på menyen.
14.00 Pause
14.30 Mat og helse for den eldre befolkningen.
Hanne Lessner, ernæringsfysiolog.
15.15 Måltidsvennprosjektet.
Stina Johannessen, fagsykepleier i Horten.
15.35 Matomsorgs eksempler fra Nordkapp kommune.
Mai Britt Bøe.
15.55 Matinspirasjoner fra et kokkeståsted.
Jonny Trasti.
16.15 Avslutning

Inspirasjonsdag i Vadsø

Tid: 11, oktober, kl. 12.00 – 17.00
Sted: Scandic hotell Vadsø. Oscarsgate 4, 9811 Vadsø
Oppmøte: Registrering kl. 11.30

Tid: Program:
12.00 Velkommen.
Landbruksdirektør Thorhild Gjølme i Finnmark
12.15 Matnasjonen Norge og leve hele livet.
Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet.
12.35 Måltidsglede og samhandling
Kai Victor Hansen, Norsk Hotellhøgskole
13.15 Samisk mat på menyen.
Berit Marie Eira, Sametingsråd.
14.00 Pause
14.30 Mat og helse for den eldre befolkningen.
Hanne Lessner, ernæringsfysiolog.
15.15 Gode kommunale eksempler.
15.50 Innspill fra salen.
16.15 Avslutning

Inspirasjonsdag i Ålesund

Tid: 16, oktober, kl. 10.30 – 16.30
Sted: Borgun VGS, Yrkesskolevegen 20, 6011 Ålesund
Oppmøte: Registrering kl. 10.00

Tid: Program:
10.30 Velkommen.
Landbruksdirektør Frank Madsøy.
10.45 Matnasjonen Norge og leve hele livet.
11.15 Måltidsglede og samhandling.
Kai Victor Hansen, Norsk Hotellhøgskole.
12.00 Voss kommune tar matomsrog på alvor: Hva trenger vi å bli bedre på?
Therese Knag, prosjektleder for matomsrogen i Voss kommune.
12.20 Presentasjon av lunsjen – til inspirasjon.
Borgund VGS
12.30 Lunsj
13.30 Matglede i EU: Noe å lære?
Kjøkkensjef Ronald Takke i Molde kommune.
14.00 Måltidsvennprosjektet
Stina Johannessen, fagsykepleier i Horten kommune.
14.30 Pause
14.45 Gode kommunale eksempler
15.45 Spørsmål til foredragsholdere
16.15 Avslutning

Inspirasjonsdag i Hamar

Tid: 20. november, kl. 10.00-15.30
Sted: Hamar kulturhus, Torggata 100, 2317 Hamar
Oppmøte: Registrering kl. 09.30

Tid: Program:
10.00 Velkommen.
Anne Kathrine Fossum, assisterende fylkesmann.
10.15 Matnasjonen Norge og leve hele livet.
Rikard Knutsen, politisk rådgiver i Landbruks- og matdepartementet.
10.45 Måltidsglede og samhandling.
Kai Victor Hansen, Norsk Hotellhøgskole
11.30 Ordførere om arbeid med mat for eldre
12.00 Tilpasset lunsj blir presentert av kjøkkensjef på Valuta, Hai Hang.
12.15 Lunsj
13.00 Gode kommunale eksempler
13.45 Måltidsvennprosjekt.
Stina Johannessen, fagsykepleier i Horten kommune.
14.15 Veien videre – innspill fra salen
15.15 Oppsummering og avslutning

Inspirasjonsdag i Grimstad

Tid: 26. november, kl. 10.30-16.00
Sted: Grimstad kulturhus, Storgaten 33, 4876 Grimstad
Oppmøte: Registrering kl. 10.00

Tid: Program:
10.30 Velkommen.
Stein Ytterdahl, fylkesmannen i Aust Agder.
10.45 Matnasjonen Norge og leve hele livet.
Landbruks- og matminister Bård Hoksrud og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.
11.15 Offentlig innkjøp av mat.
Jan Audun Juveng, OFA/Agder fylkeskommune.
12.00 Kulturinnslag
12.10 Maten som medisin og måltidsvennprosjekt.
Trond Andresen fra Greveskogen VGS og Stina Johannessen, fagsykepleier i Horten kommune.
13.00 Lunsj
14.15 Gode kommunale eksempler
15.00 Mat, matkultur og måltidsglede.
Bodil Nordjorde, matkulturverner og kokebokforfatter.
15.45 Oppsummering og avslutning

Inspirasjonsdag i Mosjøen

Tid: 4. desember, kl. 10.30-16.00
Sted:  Mosjøen videregående skole, Kirkegata 9, 8656 Mosjøen
Oppmøte: Registrering kl. 10.00

Tid: Program:
10.30 Velkommen.
Fylkesmannen.
10.45 Matnasjonen Norge og Leve hele livet.
Landbruks- og matminister Bård Hoksrud og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.
11.15 Måltidsglede og samhandling.
Kai Victor Hansen, Norsk Hotellhøgskolen.
12.00 Mat og helse for den eldre befolkningen.
Hanne Lessner, ernæringsfysiolog.
12.45 Lunsj
13.30 Fra beite til bord – matgleden for alle?
Elise Rønningen
14.00 Er kjøkkenmangfold mulig?
14.15 Gode kommunale eksempler
15.45 Oppsumering og avslutning

1 kommentar

 1. Hei!
  Som nyansatt daglig leder på Solitun Seniorpensjonat, ser jeg at de ansatte her ville ha stor glede av å få tilbud om inspirasjon og «påfyll». Mat er viktig her på seniorpensjonatet. Selv om kjøkkenet får veldig mye skryt av maten, tror jeg det hadde vært fint om de ansatte kunne hente få inspirasjon litt utenfra. Jeg ser at dere har hatt inspirasjonsdager i 2018, men ingen her fikk med seg det.

  Er det noen planer om å ha tilsvarende dager som det dere hadde i 2018 også i 2019 eller senere?
  Med vennlig hilsen
  Hilde Flaten
  Daglig leder på Solitun Seniorpensjonat

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR