Regjeringen vil ha råd om god eldreomsorg

Regjeringen vil ha råd om god eldreomsorg

Deltas leder Erik Kollerud og leder Arnt Steffensen i Kost- og ernæringsforbundet fulgte med da eldreformen ble presentert. Foto: Alejandro Decap, Delta

Det er for store forskjeller i kvaliteten på tjenestene til eldre. Regjeringen starter derfor arbeidet med en ny reform, og etterlyser innspill fra fagfolk for å løfte fram de beste løsningene.

Reformen har fått navnet «Leve hele livet».  Den kommer til å omhandle de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: Mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene, heter det fra regjeringen.

– Vi har gjort mye for å forbedre tjenestene til eldre. Likevel svikter det for ofte med det aller viktigste i eldreomsorgen. Det gjør siste del av livet tyngre å mestre for mange eldre og deres pårørende. Det er dette som er bakgrunnen for at vi nå starter arbeidet med en reform for eldre, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

Betydelige kvalitetsforskjeller

Tilsyn og undersøkelser tyder på at det er betydelige kvalitetsforskjeller i tjenestene, både mellom kommuner og innad i kommuner. Målet med reformen er å sørge for at eldre får dekket sine grunnleggende behov og opplever å mestre livet – uansett hvor de bor. Andre viktige mål med reformen at pårørende skal slippe å slite seg ut og at ansatte skal kunne bruke kompetansen sin.

Mange regjeringer har forsøkt å skape tjenester av like høy kvalitet til eldre over hele landet, men ikke lykkes helt, mener regjeringen. Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier derfor at vi må finne ut hvilke verktøy som gir de beste tjenestene, og sørge for at de blir tatt i bruk alle steder.

– Det er på tide å tenke nytt. Vi greier ikke å viske ut forskjellene i tjenestene til eldre på et skrivebord i et departement. Vi må snakke med dem som har skoene på. Det er ute i kommunene forskjellene oppstår. Det er der de gode løsningene finnes også, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringen kommer til å arrangere dialogmøter ulike steder i landet i løpet av våren og høsten. Eldre og pårørende, ansatte og ledere i kommunene, frivillige, fagfolk og forskere vil bli invitert. Reformen og dialogmøtene skal omhandle mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Målet er å få innspill om hva som er de beste løsningene, og hvordan de kan gjennomføres nasjonalt.

– Hvis vi må øke bevilgninger, endre lovverk eller finansiering av helse- og omsorgstjenesten for å få bedre tjenester til eldre, vil vi selvsagt vurdere det, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Savnet kommunalministeren

Arnt Steffensen, leder i Kost- og ernæringsforbundet deltok på pressekonferansen da reformen ble lagt fram. Han synes det er positivt at regjeringens observasjoner og diagnose harmonerer fullt og helt med Kost- og ernæringsforbundets syn.

–  Detter er positive tanker fra regjeringen, men jeg savnet det konkrete aspektet. Det er et hav av gode pilotprosjekter og fine eksempler der ute allerede, så hvordan har regjeringen tenkt å implementere dette i kommunene, som har ansvaret for eldreomsorgen? Hvor var egentlig kommunalministeren, spør Arnt Steffensen på delta.no.

Regjeringen tar sikte på å legge frem reformen i form av en stortingsmelding neste vår og innføre den fra 2019.

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR