Kostforsøk med Omega-3 på HiAk

Er det uheldig at kvaliteten på omega-3 i produkter varierer? Mer kunnskap om dette er målet for et kostforsøk som startet opp på Høgskolen i Akershus i august. Deltakerne som er med i prosjektet får utlevert alt de trenger å spise i tre uker.

75 friske studenter og ansatte ved HiAk i alderen 20 – 50 år er med i studien som skal undersøke om ulik kvalitet på omega-3 har ulik effekt på folks helse.

– Deltakerne er nå i gang med en periode hvor de ikke skal spise fisk, sjømat eller ta tran eller spise andre kosttilskudd. Deretter skal de over i en periode hvor de får utdelt all mat og drikke, det vil si en fullkostperiode, samtidig som de starter å spise den fiskeoljen vi skal studere, sier doktorgradsstipendiat Inger Ottestad ved avdeling for helse, ernæring og ledelse.

Det er ikke nødvendig med matlagingskunnskap eller kunnskap om ernæring for å delta i studien. Kostholdet deltakerne skal følge i denne perioden er sunt og i tråd med hva som er anbefalt å spise for friske.

Blodprøver

– Før prosjektet settes i gang må deltakerne testes om de er friske. I tillegg må vi finne ut hvor mye mat hver enkelt deltaker trenger, forteller Inger Ottestad.

Hver deltaker må avlegge en blodprøve totalt fire ganger. De som ønsker det får svar på blodprøveanalysene og en tilbakemelding på sitt kalorinivå. I tillegg får deltakerne vite sin d-vitaminstatus, samt at kroppssammensetningen blir målt.

Stor jobb

Prosjektet innebærer en stor grad av logistikk. Det er blant annet en stor jobb som skal gjøres i forbindelse med utdelingen av mat.

– I den forbindelse har jeg har hatt god hjelp av blant annet prosjektmedarbeider og kokk Daniel Bødtker-Lund. I tillegg er det mange ansatte og flere masterstudenter som er involvert i dette prosjektet, på ulike områder, forteller Ottestad.

– Hvem er det som melder seg frivillig til et slikt forsøk?

– Det er i første rekke studenter ved Høgskolen i Akershus som er med og det er de vi først og fremst har forsøkt å rekruttere. Siden vi skal dele ut maten her på høgskolen er det mest praktisk at deltakerne bor og oppholder seg i nærheten av senteret vårt. Det er flest studenter fra ernæring, sykepleier og produktdesign som har meldt sin interesse.

Våren 2012

Mat, ernæring og samfunn er ett av fem forskningsprogrammer på HiAk, og Senter for kontrollerte koststudier er en del av dette forskningsprogrammet. Omega-3-studien inngår som en del av Inger Ottestads doktorgradsavhandling som etter planen skal være ferdig våren 2012.

 

 

 

Ansvarlig redaktør: Elisabeth Strøm Tlf.: 911 55 994
Kjøkkenskriveren utgis av Kost- og ernæringsforbundet

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR