Krever nasjonal strategi

Eldremat
Arnt Steffensen i Kost- og ernæringsforbundet støtter forslaget fra Tove Karoline Knutsen om å lage en nasjonal strategi for eldremat.

Arbeiderparti-politikere krever en helhetlig nasjonal strategi for godt kosthold for eldre som mottar omsorgstjenester i sykehjem og hjemmetjeneste. Kost- og ernæringsforbundet er positive og bidrar gjerne til en slik strategi.

Tekst og foto: Elisabeth Strøm
– Enerom og medisiner er viktig for eldre, men det er også kosthold. Mat er trivsel, helse og en viktig del av hverdagen. Utfordringen for mange eldre er at de er småspiste, har dårlig appetitt og er underernærte, sier Tove Karoline Knutsen (bildet), eldrepolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet.

Det trengs mer oppmerksomhet og bevissthet om næringsinnholdet i maten som serveres. Det trengs også mer kunnskap om ernæringsstatusen til de som får maten servert. Det er konklusjonene i en nasjonal undersøkelse om mat, måltider og ernæring ved landets sykehjem i regi av Helsedirektoratet.

Dette er bakgrunnen for representantforslaget som Tove Karoline Knutsen og fire andre partifeller fremmet i Stortinget 14. april. Stortingsrepresentantene mener det er viktig å supplere og oppdatere det bildet som fins på dette feltet. Det trengs kunnskapsutvikling i et folkehelseperspektiv.

– Det er regjeringens oppgave å ta tak i dette, sier Knutsen.

Stor variasjon i pengebruk

De fem forslagsstillerne mener det ikke må være slik at bosted skal avgjøre omsorgstilbudet eldre mottar. De viser blant annet til en undersøkelse som Forbrukerrådet gjennomførte i 200 kommuner over hele landet i fjor. Her kom det fram at enkelte kommuner bruker fire ganger så mye penger på mat til de eldre enn andre. Undersøkelsen finner ingen sammenheng mellom kommunestørrelse og variasjonen i pengebruk.

– Arbeiderpartiet ønsker å utarbeide mer spesifikke kvalitetsmål for eldreomsorgen som kommunene må strekke seg etter. Mange kommuner har god praksis på området mat og ernæring, og disse bør være eksempler til etterfølgelse, sier Knutsen.

Forebygge underernæring

– Vi trenger mer kunnskap om underernæring, mener Ap-representantene.

Mellom 20 og 60 prosent av brukerne i eldreomsorgen er underernærte, eller er i risikosonen for å bli det. I forslaget heter det at regjeringen bør skaffe en oversikt over ernæringsstatus hos eldre som mottar kommunale omsorgstjenester. På den måten er det mulig å motvirke under- og feilernæring.

I forslaget heter det at det er viktig å ha ernæringskompetanse tilgjengelig, spesielt tilgang til ernæringsfysiologer.

– Fylkene har et særskilt ansvar for folkehelsearbeidet. Vi ser for oss at slik kompetanse kan ligge på fylkesnivå og være tilgjengelig for kommunene. Store bykommuner kan ha dette i egen regi, sier Knutsen.

Hele tiltakskjeden

En nasjonal strategi bør inneholde konkete, målrettete tiltak.

– En slik konkret oppgave kan være å se på hele tiltakskjeden fra hvordan maten produseres til den ligger på tallerkenen. I dag er det store variasjoner i hvordan maten produseres rundt om i kommunene, enten det er på institusjonskjøkken eller store sentralkjøkken. Når vi har tatt opp dette i stortingshøringene, har vi fått innspill om at det ikke er type kjøkken som er viktigst. Ofte er det det siste leddet som er det svakeste. Det hjelper ikke hvor god kvalitet det er på maten som sendes ut fra kjøkkenet om den ikke er håndtert slik at det pirrer matlysten til den som får maten servert, sier Knutsen.

– Mat har ingen politisk farge

Kost- og ernæringsforbundet har deltatt i et samråd, eller lyttepost, hvor ulike ressurspersoner gir råd og innspill til Arbeiderpartiet nå når de utarbeider ny politikk på dette området.

Tidligere i vår arrangerte Arbeiderpartiet et møte på Vålerenga bo- og servicesenter i Oslo. Da uttalte leder Arnt Steffensen i Kost- og ernæringsforbundet at han syns det er prisverdig at Arbeiderpartiet ønsker dialog med feltet og ber om innspill av yrkesorganisasjonen. At en gruppe stortingsrepresentanter nå krever en nasjonal strategi, mener han er positivt. Han støtter også Arbeiderpartiets krav om mer oppdatert kunnskap og forskning om mat, måltider og underernæring.

– Mat har ingen politisk farge. Som yrkesorganisasjon vet vi hvor skoen trykker og vi bidrar gjerne med kunnskap til alle som er interessert i dette feltet. Dette forslaget er et godt eksempel på at politisk påvirkningsarbeid virker, sier Arnt Steffensen.

Stortingshøring

Forslagsstillerne fra Arbeiderpartiet håper å få med seg alle partiene, i alle fall de rødgrønne sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti, og på den måte få flertall for forslaget i Stortinget.

– Vi ønsker å arrangere stortingshøring på forslaget, og da er det naturlig at Kost- og ernæringsforbundet melder seg på denne. Forhåpentligvis kommer saken opp før sommeren, avslutter Tove Karoline Knutsen.

SKRIV UT

TIPS EN VENNikon

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR