Skal lære europeere kjøkkenhygiene

Trond Møretrø og Solveig Langsrud i Nofima går spennende tid i møte. De har fått EU-midler til å forske for å redusere forbrukeres risiko for å bli syke av mat. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen©Nofima.

Har du tenkt på risikoen ved å la kjøttpålegget stå lenge fremme på koldtbordet i jula? 60 000 europeere vil bli syke på julaften på grunn av dårlig kjøkkenhygiene, viser statistikk. Forskere fra Nofima skal nå lede et arbeid med å få ned disse tallene.

Til nå har forskningen stort sett dreid seg om hva matindustrien kan gjøre for å bedre mattrygghet. Men fakta er at nesten 40 prosent av matbårne sykdomsutbrudd, skyldes forhold som forbrukeren selv rår over. Sykdom og dødsfall på grunn av dårlig kjøkkenhygiene er vanligere i andre europeiske land enn Norge, spesielt i land som har Salmonella og høyere forekomst av Campylobacter. Likevel er det sannsynlig at vi også i Norge har vaner som gjør at vi kan bli eksponert for sykdomsfremkallende bakterier, virus eller parasitter.

‒ Matindustriens anstrengelser hjelper lite dersom det likevel svikter hjemme på kjøkkenbenken, sier prosjektleder Solveig Langsrud, forsker ved matforskningsinstituttet Nofima på Ås, i en pressemelding.

Forskningsprosjektet skal gi forbrukerne den kunnskapen og de verktøyene de trenger for å oppbevare og lage mat hjemme på en tryggere måte.

31 partnere i 14 land

Nylig tildelte EU midler til forskningsprosjekter i sitt forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020. Hos Nofima ble det en jubeldag, med tilslag på prosjektet som har fått navnet «SafeconsumE».

«SafeconsumE» skal koordineres av Nofima. 31 partnere i 14 land i Europa skal over fem år med 9,5 millioner euro til rådighet, bidra til redusert helsefare fra matbårne sykdommer.

Skreddersy informasjon

Forskerne skal studere hva som faktisk er matlagingsvanene til forbrukere over hele Europa. Og når vanene ikke samsvarer med myndighetenes råd, vil de finne ut av hvorfor.
Det tverrfaglige teamet av naturvitere, teknologer, mikrobiologer, sosiologer, arkitekter og designere skal gjøre det enklere for folk å gjøre ting riktig på kjøkkenet. For å oppnå det, skal de finne ut av hvordan myndighetene kan skreddersy informasjonen så den når inn til forbrukernes bevissthet, for eksempel gjennom å utvikle dataspill om kjøkkenhygiene og designe kjøkkenutstyr som legger til rette for bedre hygiene.

I Norge deltar forskere og utviklere fra Høyskolen i Oslo og Akershus, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Designit, Keep-it og Ikea.

For en matforsker er dette drømmen

‒ Nettopp dette tverrfaglige samarbeidet synes jeg er spennende med prosjektet. Når vi samarbeider på tvers av fag helt fra å identifisere problemet til å implementere løsninger, kan vi få til mye. Det har jeg erfart i tidligere prosjekter, og det gjør denne forskningen lovende, sier Langsrud, og legger til at det er spesielt gledelig at store næringsaktører som Ikea, Unilever og Arcelik (hvitevare) er med på laget.

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR