Landsmøte i god flyt

– Vi gjennomførte på tiden 03.07.14. Dette er en rekord som skal bli vanskelig å slå, sa Arnt Steffensen da han oppsummerte landsmøtet 2016 i Kristiansund.

Tekst og foto: Elisabeth Strøm

Landsmøtet i Kost- og ernæringsforbundet gikk av stabelen lørdag 11. juni. I Kristiansund var 37 stemmeberettigede delegater fra hele landet samlet for å stake ut forbundets politikk for de neste tre årene.

Både Steffensen og resten av landsstyret hadde nok forventet at det ble diskusjoner rundt strategiplanen som legger rammene for forbundets aktivitet de neste tre årene. Men punkt for punkt som dirigent Sigurd Wefald i Delta leste opp, ble banket gjennom uten diskusjon. To forslag ble fremmet og tatt inn i strategiplanen. Ingebjørg Skjølsvold i kontrollutvalget fremmet forslag om å ta inn et punkt om kjøkkenlederes kompetanse. Toini Bratli, delegat fra Oppland, fremmet forslag om at forbundet skal jobbe for videreutdanning med fordypning, og opprette en fagstige på lik linje som helsefagarbeiderne.

Sammen om medlemsvekst

Rungende taushet på et landsmøte kan tolkes på flere måter. Flere av delegatene uttalte derimot utenfor møtesalen at de mener landsstyret har gjort et grundig arbeid med strategiplanen. Den har både en innretning og et innhold som de støtter fullt ut.

De siste tre årene har ledelsen i Kost- og ernæringsforbundet arbeidet med synlighet og alliansebygging. I neste periode står verving og medlemsvekst høyt på agendaen.

– Dette er et arbeid vi skal jobbe sammen om å få til, sa nestleder Trond Ellefsen i Delta som deltok som gjest på landsmøtet.

Som bambus

I landsmøtetalen brukte Arnt Steffensen bambus som symbol på forbundets arbeid de tre siste årene. Bambusfrøene stikkes i jorden og må vannes møysommelig og jevnlig dag ut og dag inn. Etter et par år har frøene slått rot og bambusen kan vokse opptil et par meter i døgnet.

­– Dette er et bilde på politisk påvirkningsarbeid i praksis, og hvordan vi jobber. Vi forsøker å stikke oss fram og gå nye veier. Det er ikke alltid det virker, men hvis vi ikke gjør noe, skjer det heller ingenting, sa Steffensen.

Utallige leserinnlegg, møter med lokale og sentrale politikere og lobbyvirksomhet gjør at Kost- og ernæringsforbundet i dag har satt seg selv på kartet, og blir spurt om råd når avgjørelser skal tas og politikk utformes på området matomsorg.

God miks

Valgkomiteen, med Arild Løvaas som leder, mener selv de har gjort en god jobb og satt sammen en kabal til beste for forbundet. Det samme mente landsmøtet, som enstemmig vedtok innstillingen. Landsstyret for neste periode består av en miks av nye medlemmer og medlemmer som representerer stabilitet.

Slik er landsstyrets sammensetning i neste periode:

Arnt Steffensen, leder, Oslo- Akershus

Monica Smørvik, nestleder, Nordland, ny

Kirsti Strømhaug, styremedlem, Nordland

Vera Guldbrandsen, styremedlem, Oppland

Geir-Kristian Øvrevik, styremedlem, Hedmark

Liv Bjørnstad Aandahl, styremedlem, Møre og Romsdal, ny

Harald Birkenes, styremedlem, Agder

Linn-Anett Gresholdt, varamedlem, Østfold, ny

Ann-Kristin Aklestad, varamedlem, Møre og Romsdal, ny

 

 

 

 

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR