Matomsorgsprisen 2017 til Ronald Takke

Matomsorgsprisen 2017 går til en brobygger; Kjøkkensjef Ronald Takke og Glomstua omsorgssenter i Molde kommune.

Kjøkkensjef Ronald Takke og Glomstua omsorgssenter i Molde kommune tildeles Matomsorgsprisen 2017 for å sette mat og ernæring i eldreomsorgen på dagsordenen, både lokale og nasjonalt. Dette gjør Takke gjennom å danne nettverk og være brobygger mellom ulike fagmiljøer. For prisvinneren er mat den beste medisin.

Tekst: Elisabeth Strøm
Foto: Morten Holt

Matomsorgsprisen ble delt ut for 12. gang i dag. Anledningen var Tines fagseminar i Oslo som samlet nærmere to hundre pleie- og kjøkkenfaglige deltakere.

I statuttene til Matomsorgsprisen heter det at hensikten med prisen er å støtte og motivere fagpersoner som bidrar til nyskapning og kvalitetsheving innen matomsorg. Juryen til Matomsorgsprisen prøver å fange opp aktører, det være seg enkeltpersoner eller en gruppe, som gjør en ekstra innsats for god matomsorg i institusjoner eller kantiner. Juryen jakter med andre ord på fagpersoner som utgjør en forskjell i bransjen.

– Vinneren av Matomsorgsprisen 2017 utmerker seg på flere måter. Kjøkkensjefen og hans kjøkken er innovativt og nyskapende – først og fremst knyttet til bedre måltidskvalitet, både med hensyn til ernæring og trivsel. De prøver også ut systemer og metoder som kan bli normdannende for flere, heter det i juryens begrunnelse.

Nye metoder

Ronald Takke ble ansatt som kjøkkensjef på Glomstua i 2013, og mye har skjedd siden da. Nye metoder har blitt utprøvd og kjøkkenet er midt i en prosess med å gå over fra kok-server til kok-kjøl. Kjøkkenet er også i ferd med å flytte tidspunktet for middagsserveringen. Dette er et tiltak som har vist seg å være svært effektfullt for eldres livskvalitet og for å forebygge underernæring; eldre både spiser bedre og sover bedre når middagen serveres til middagstid. Kjøkkenet forsøker også å utvikle metoder som gjør det enklere for de eldre å få i seg maten. Dette handler i første rekke om å legge til rette for dem som har tygge- og svelgeproblemer.

De to siste årene har kjøkkenet ved Glomstua deltatt i den nasjonale konkurransen Gylne måltidsøyeblikk. Begge gangene har de nådd høyt opp – om ikke helt til topps. I fjor kom de til finalen i Møre og Romsdal, i år var de blant de fire beste sykehjemmene i landet.

Å skape god matomsorg og matglede kan ikke bare skje på kjøkkenet. Det krever samarbeid mellom kjøkken og avdeling, sykehjemsledelsen og kommunepolitikere. For å øke kunnskapen om ernæring hos de som jobber praktisk med mat og måltider på avdelingene og kjøkkenet, tok Ronald Takke i fjor initiativ til en fagdag som hadde tittelen Mat, ernæring og samarbeid. Tanken var at seminaret skulle være et tilbud til ansatte i Molde kommune, men ideen vokste og ble til en fagdag for alle kommunene som utgjør innkjøpssamarbeidet i fylket, samt leverandørene som inngår der. Seminaret trakk nærmere 200 deltakere i de fleste kommunene i Møre og Romsdal. I år ble suksessen gjentatt. Denne gangen gikk seminaret over to dager. En dag for ledere og politikere, og en dag for ansatte.

I etterkant er det etablert ulike nettverk hvor Facebook og sosiale medier er hovedkanal. Her utveksles ideer, kunnskap om matens betydning deles og nyheter spres på tvers av yrkesgrupper. Også ledere og politikere inngår i disse nettverkene.

Det sies om Takke at han er voldsomt engasjert og har mange ideer. At han nå har havnet i eldreomsorgen og på institusjonskjøkken og kan bruke engasjementet sitt her, er noe juryen ønsker å støtte opp om.

– Ved gi Matomsorgsprisen 2017 til Ronald Takke og kjøkkenet ved Glomstua omsorgssenter, håper juryen at prisen kan være en motivasjon til å videreutvikle det arbeidet som er satt i gang for å løfte og spre kunnskap om hvor viktig god matomsorg er, avslutter juryen i sin begrunnelse.

Dette er juryen:

Juryen i år har bestått av leder Ivar Villa, Brest Bedriftskantiner, tidligere vinner Janicke Gurijordet, Morten Holt, redaktør Horeca og Sigmund Solvang, salgssjef offentlig sektor, Tine, og Arnt Steffensen, leder Kost- og ernæringsforbundet.

 

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR