Matpionér i Forsvaret får Matomsorgsprisen

Prisvinner Pål H. Stenberg i midten. Juryen fra venstre: Morten Holt,, Arnt Steffensen, Janicke Gurijordet, juryleder Ivar Villa og Sigmund Solvang.

Pål H. Stenberg leder av Fagmyndighet Forpleining i Forsvaret, har i en årrekke arbeidet for å løfte kvaliteten på råvarer og ernæring for Kari og Ola Soldat. For årets vinner av Matomsorgsprisen er mat viktig velferd.

70 spisemesser på land og til sjøs. 40 000 daglige måltider. Vinneren av Matomsorgsprisen 2016 har bidratt sterkt til kompetanseheving av Forsvarets forpleiningsansatte og til sunne kostholdsvaner for norske soldater over flere år. Dette har prisvinneren gjort blant annet ved å satse på bærekraftig mat.

Vinneren av Matomsorgsprisen 2016 utmerker seg på flere måter. Han har gjort tiltak som har bedret kvaliteten på måltider til mange med tanke på råvarer og ernæring, han har gjort et nyskapende arbeid som kan komme hele kokkfaget til gode og han har aktivt sørget for å heve og utnytte medarbeidernes kompetanse. Sist, men ikke minst ser han nytten og viktigheten av å ha trivsel rundt måltidet. For årets prisvinner er mat veldig viktig velferd, heter det i juryens begrunnelse.

– De som arbeider i Forsvaret er en gruppe man tradisjonelt ikke har tenkt så mye over i kostholdsammenheng. Det er i grunnen litt rart. Det er ikke noen hemmelighet at sunn mat er viktig for en god helse, og særlig dersom det er snakk om fysisk arbeid og aktivitet, sa jury-leder Ivar Villa under tildelingen.

Utdelingen foregikk i forbindelse med Tines fagseminar i Oslo i dag.

Økologisatsing

Det har blitt slik i dag at mange spiser store deler, kanskje alle dagens måltider på arbeidsplassen, fordi de bor og jobber borte fra hjemmet i lange perioder. Det kan være svake grupper som bor på institusjon, elever som bor på internatskole, oljearbeidere som jobber offshore eller soldater i Forsvaret. Dette stiller særlige krav til de som lager maten. Dersom måltidene som serveres ikke er ernæringsmessig gjennomtenkt, vil de som spiser sakte, men sikkert kunne utvikle usunne kostvaner. Usunne kostvaner på kort sikt kan føre til livsstilssykdommer på lang sikt, heter det i begrunnelsen.

Da Fagmyndighet Forpleining, med Pål H. Stenberg som prosjektleder, satte i gang et pilotprosjekt i Midt-Norge i 2010 for å øke økologi-andelen i Forsvaret, sa åtte av ti vernepliktige nei til økologi. Tross motstand ble prosjektet en suksess, mye takket være pådriveren Stenberg og positivt innstilte kjøkkensjefer i Midt-Norge. Å ha kjøkkensjefene med på laget var en suksessfaktor – og veldig viktig for Fagmyndighet Forpleining. Kokkene måtte tenke nytt og være kreative, noe som er med å heve både statusen og yrkesstolthet til kokkene

– I dag er økologi førende for hele Det norske Forsvaret. Godt innenfor myndighetens frist oppfyller Forsvaret allerede kravet om 15 prosent økologisk forbruk innen 2020. Organisasjonen er i dialog med Debio om å få et eget serveringsmerke i bronse for hele Forsvaret, sa juryleder Villa.

For økologi-satsingen mottok prosjektleder Stenberg og kjøkkensjefene, som deltok i pilotprosjektet, Forsvarsdepartementets Miljøvernpris for tre år siden. I tillegg til å få pris for økt andel økologiske råvarer, fikk de også prisen for deres arbeid for å øke kompetansen om økologi blant soldater og ansatte. I dag oppgir nesten halvparten av landets vernepliktige at de er positive til at Forsvaret tar miljøhensyn ved matinnkjøp og har fokus på økologisk mat.

Redusert kjøttforbruk

Fagmyndighet Forpleining, med Pål H. Stenberg i spissen, tok også til orde for kjøttfri mandag i Forsvaret. Dette fikk stor oppmerksomhet internasjonalt, og forsvaret i Nederland har innført kjøttfri mandag etter ide fra sine norske kolleger. Dessverre var ikke Det norske Forsvaret modent for et så radikalt tiltak, selv om flere spisemesser har redusert kjøttforbruket og har kjøttfrie retter på menyen.

Forpleiningstjenesten i Forsvaret skal dekke soldaters ernæringsbehov i alle situasjoner. Mattilbudet følger de nasjonale kostholds-anbefalingene. Dette for å unngå at soldatene utvikler livsstilssykdommer, men også gjøre dem mest mulig i stand til å takle tøffe utfordringer i tjenesten. Pål H. Stenberg mener Forsvaret har et stort ansvar for å legge til rette for de sunne matvalgene. Dette gjelder så vel å skåne soldatene for matvarer som inneholder palmeolje og unødvendige tilsetningsstoffer, som å redusere forbruket av rødt kjøtt. Sunt og ernæringsriktig mattilbud inkluderer også utvikling av moderne feltrasjoner som spises ute i felten. Norske rasjoner regnes som de beste blant NATOs elitesoldater.

– Dette viser at vinneren av Matomsorgsprisen er uredd, utradisjonell og på noen områder ligger et hestehode foran. Hadde Det norske Forsvaret innført kjøttfri mandag ville det betydd 150 tonn mindre kjøtt i året – noe som ville gitt positive ringvirkninger både for miljø og helse, heter det i begrunnelsen.

 

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR