Når innkjøpsavtaler bestemmer menyen

Stor enighet om at lokal mat og drikke er viktig krydder i hverdagen – også for sykehjemsbeboere. Fra venstre: Jacob Appel fra København Madhus, Nina Sundqvist, adm.dir. i Matmerk, Kathrine Kleveland, sentralstyremedlem i Senterpartiet og Arnt Steffensen, leder Kost- og ernæringsforbundet.

Nordmenn handler lokalmat som aldri før. Beboere på sykehjem er derimot avskåret for dette mangfoldet på grunn av rigide innkjøpsavtaler. – Jeg oppfordrer til sivil ulydighet i den godes saks tjeneste, sier Nina Sundqvist administrerende direktør i Matmerk

Tekst og foto: Elisabeth Strøm

Eplesider fra Lier, krabbe fra Hitra og ost fra Røros. Lokalmat er i skuddet og det finnes knapt en kommune som ikke arrangerer Bondens marked. Myndighetene har en nasjonal målsetning om å øke omsetningen av lokalmat til 10 milliarder kroner i 2025. Dette tror ikke Nina Sundqvist vil bli noe problem. Lokalmat er den kategorien som vokser mest i dagligvarehandelen.

Kjøkkensjefer må på banen

Dette står i sterk kontrast til virkeligheten i norske kommuner.
– Kjøkkensjefer på sykehjem sier at lokal mat kommer til kort i møte med kravene i de kommunale innkjøpsavtalene. Anbudsrunder fokuserer kun på pris, og det legges mindre vekt på smak, kvalitet og lokal tilhørighet. Slik blir lokalmatprodusenter og hjørnesteinsbedrifter valgt bort av sin egen kommune, sier Arnt Steffensen, leder i Kost- og ernæringsforbundet.
En spørreundersøkelse som forbundet gjennomførte for to år siden bekrefter dette.

– 72 prosent svarte at de har liten mulig til å benytte seg av leverandører av lokalmat. 56 prosent svarte at årsaken til dette er fordi det er i strid med rammeavtaler. 82 prosent svarte at de skulle ønsket seg større fleksibilitet ved innkjøp.

Steffensen mener det er et problem at systemet rundt offentlige anskaffelser er komplisert.

– Det finnes åpninger i regelverket, men disse er veldig godt gjemt. Ofte er også kjøkkenpersonalet holdt utenfor i anbudsprosessen. Det er økonomer, jurister og innkjøpssjefer som styrer, sier han.

Løsningen ligger hos kommunepolitikerne, men kjøkkenfolk må også ta sin del av ansvaret.

Arnt Steffensen, leder Kost- og ernæringsforbundet

– Kjøkkensjefer må sette seg selv i førersetet og fortelle politikerne hvordan de vil ha det, oppfordrer han.

Gjenspeile norsk matkultur

Forbrukerrådet presenterte en ny undersøkelse på seminar under Smak 2017. Den viser at nordmenn er opptatt av at kommunene benytter seg av lokal mat og drikke. 84 prosent anser det som meget/ganske viktig at lokalpolitikere er pådrivere for et variert mattilbud og god matomsorg på sykehjemmene i kommunen der de bor. Fire av fem synes det er meget/ganske viktig at beboerne på sykehjem får et mattilbud som er mest mulig likt det de har vært vant til før.

– Forandring fryder, men ikke hvis matlysten er dårlig. Underernæring er et stort problem på norske sykehjem og da er det viktig å lytte til de som bor der og tilby mat som man vet beboerne vil ha, sier Anne Kristine Vie, fagdirektør for offentlige tjenester i Forbrukerrådet.

Legger ansvaret på lokalpolitikerne

Eldreomsorgen er kommunal og det er kommunepolitikerne som har ansvaret for pengebruken, samt at tjenesten svarer til forventingene og investeringene.

– For snart et år siden ba vi ordførere om å ta eldreomsorgen på alvor. Vi ser at arbeidet vårt begynner å høste frukter. Vi er glade for at undersøkelsen viser at vi er på lag med innbyggerne i kommunene som mener lokalpolitikere skal være pådrivere for et variert mattilbud og god matomsorg på sykehjemmene, sier Vie.

Både Forbrukerrådet og Kost- og ernæringsforbundet har tidligere oppfordret landets lokalpolitikere til å utforme en mat- og måltidspolitikk for god matomsorg. En slik politikk vil fastsette standarden for kvaliteten på matomsorgen og synliggjøre de politiske prioriteringene.

Kathrine Kleveland, sentralstyremedlem i Senterpartiet og leder i Nei til EU brenner for lokalmat og god eldreomsorg. Matglede og god mat som frister beboere på sykehjem, mener hun er en vinn-vinn-situasjon da det kan få ned medisinbruken.

Senterpartiet vil ha lokale og regionale matvarer på kommunale sykehjem.

Kathrine Kleveland, Senterpartiet

– Det finnes handlingsrom og dere må påvirke politikerne der dere er, sa hun med klar adresse til kokker. Det vi har hørt i dag er sunn fornuft satt i system.

Verktøykasse

Jacob Appel er ansatt i København Madhus og har ledet prosjekt Kloge fødevareindkøb. Han mener kommunene må erstatte dagens innkjøpsordning, som både er unødvendig komplekst og kostbart, med et system som mer brukervennlig og mindre byråkratisk.

– Når innkjøpsprosessen skal ledes av politikere og jurister, så blir språket uklart og innholdet får liten substans, sier Appel.
Kloge fødevareindkøb er en dialogmodell som involverer produsenter, leverandører og kjøkkenledere. Den er allerede tatt i bruk i 40 kommuner og to regioner i Danmark.

– Viktige suksessfaktorer er politisk vilje og kompetanseløft blant kjøkkenpersonell, sier Appel.

Kloge fødevareindkøb er en verktøykasse som gir en rekke råd og tips til hvordan kommuner kan få mer lokalmat inn på offentlige kjøkken uten at det trenger å gi økte kostnader. Dette får man til ved blant annet å tenke råvarer i sesong og beregne riktig behov for å minimere matsvinn.

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR