NM i skolelunsj skal skape matglede

I konkurransen skal et sunt og godt måltid være i fokus. Foto: frukt.no

Alle landets niendeklassinger inviteres til å konkurrere om å lage landets beste lunsjopplevelse. – Vi gleder oss til å se hva som skjer når elevene selv får ta styringen og skape noe helt selv, sier prosjektleder Hedda Refsum.

Tekst og foto: Elisabeth Strøm

Det er Helsedirektoratet med samarbeidspartnere som står bak konkurransen NM i lunsj som starter 21. november. Elevene skal utvikle sitt eget lunsjkonsept, hvor de selv skal stå for både meny og matlaging. Målet er å skape mest mulig engasjement rundt skolelunsjen blant medelever. En profesjonell jury velger landets fire beste konsepter. Disse kommer til den TV-sendte finalen hvor de vil kjempe om heder og ære, og førstepremien på 100.000 kroner til sin skole. Selve finalen vil foregå på Måltidets Hus i Stavanger.

– NM i lunsj 2016 vil være en morsom måte å få elevene til å se på skolemåltidet på en ny måte, samtidig som de får dekket flere mål i læreplanen, sier Refsum.

Fort og billig

En IPSOS-undersøkelse viser at skolemåltidet vekker lite entusiasme hos elevene. Det er kjedelig å bruke tid på å smøre matpakke og stå i kantinekø, og ofte er kantinematen dyr og usunn. De setter det sosiale svært høyt, men elevene assosierer ikke skolemåltidet med samhold og fellesskap. For å få tid til det sosiale er derfor skolelunsjen noe som skal kunne spises fort, gjøre dem mette, gi energi og være billig.

Helsedirektoratet har i 2016 fått i oppdrag å sette fokus på måltidsglede rundt skolemåltidet, i fellesskap med Opplysningskontorene i landbruket og Sjømatrådet. Derfor spør de: Hva skal til for at elevene synes skolemåltidet er verdt å samles om?

– I Norge organiseres skolemåltidet ulikt fra skole til skole, men alle skoler skal ivareta måltidets sosiale funksjon. Dette er forankret i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Elevenes rett til et fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring er forankret i Opplæringsloven. Et godt fysisk skolemiljø innebærer blant annet at det er gode rammer rundt skolemåltidet, sier Refsum.

Mat er til for å deles

Konkurransen har som mål å finne de elevene i landet som best klarer å skape engasjement rundt skolelunsj, gjennom å lage sitt eget lunsjkonsept. De må også vise hvordan deres skolelunsj ivaretar fellesskap, samhold og måltidsglede.

– Her skal et sunt og godt måltid være i fokus, enten det spises tradisjonell matpakke eller

eksotiske retter. Det handler om å lage noe sammen, og å skape matglede. Mat er til for å deles, Refsum.

Elevgruppene som ønsker å delta, registrerer seg på nmilunsj.no. Der lager de en egen logo med tilhørende konsept, får tips til hva de kan servere og alle praktiske opplysninger rundt konkurransen, deltagelse og kriterier de blir bedømt på.

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR