Nytt matgledekorps og ny podkast skal gi måltidsglede i Vestland

Illustrasjonsfoto: Pexels

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad avslører at et nytt matgledekorps blir etablert i Vestland i løpet av våren.  I tillegg lanserer hun Vestlands nye podkast «Mat og måltid blant eldre», som handler om mat- og måltidsglede for eldre. 

Matgledekorpset i Vestland, blir Norges sjette korps som skal bidra til god og riktig mat til eldre, spesielt for de som bor hjemme.

– Matgledekorpset i Vestland skal spesielt arbeide med å gi veiledning og gode råd for hvordan vi kan bedre matomsorgen for eldre som bor hjemme. Jeg håper at korpset også får med seg frivillige organisasjoner i arbeidet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding.

Statsforvalteren i Vestland arrangerte 29. april webinaret «Fagdag mat og måltid». Tema for dagen var mat og måltidsglede for eldre, velferdsteknologi, ernæring, og måltider for eldre som bor hjemme eller på institusjon. Både det nye matgledekorpset og den nye podkasten var tema på webinaret.

Bidrar til måltidsglede

Matgledekorpsene i Norge består av ulike representanter som har en bred kompetanse innen mat, helse, restaurant og organisasjon- og ledelse. Korpsene reiser til institusjoner og kommuner for å bidra til økt forståelse for hvordan mat og måltidsglede kan gi eldre bedre helse og mer trivsel. De gir blant annet råd om hvordan institusjoner kan redusere matsvinnet, og bruke mer lokale råvarer. I tillegg ser korpsene på hvordan matserveringen kan tilpasses eldre, enten de bor på institusjon eller hjemme.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Foto: Torbjørn Tandberg

– Erfaringene med matgledekorpsene er gode. De har bidratt til bedre måltidsglede for mange eldre som bor på institusjoner rundt omkring i landet. Derfor varmer det hjertet mitt at vi nå får på plass et nytt matgledekorps i Vestland, sier Bollestad.

Ny podkast om mat- og måltidsglede

Podkasten Mat og måltid blant eldre skal bidra til å gi mer kunnskap og tips om mat og måltidsglede for eldre. Den nye podkasten inneholder fire episoder som handler om forebyggende hjemmebesøk til eldre, spisevenn-ordningen, mat som miljøskapende tiltak i institusjon, og mat, måltider og frivillighet.

– Podkasten tar tak i viktige problemstillinger som vi må diskutere for å kunne bedre matomsorgen til eldre. Podkasten er en god mulighet for å lytte og lære, og gir en god dose med faglig påfyll og inspirasjon. Et slikt alternativ er kanskje ekstra viktig nå under korona, da vi ikke kan samles på samme måte som tidligere, sier landbruks- og matministeren.

Podkastene er tilgjengelig for alle og er produsert av Statsforvalteren i Vestland, KS Vestland, Senter for omsorgsforskning på NTNU Gjøvik og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenesten være på dagsorden.

Hør podkasten her: https://matogmaaltider.transistor.fm/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR