Steffensen sier ja til tre nye år

TRE NYE ÅR: Arnt Steffensen går gjerne løs på en periode til om han har forbundets og medlemmenes tillit. Her med sittende landsstyre: Liv Aandahl, Monica Smørvik, Vera Gulbrandsen, Kjersti Strømhaug og Geir-Kristian Øvrevik. Harald Birkenes var ikke til stede da bildet ble tatt på landsmøtet i Kristiansund i 2016.

Arnt Steffensen har vært i tenkeboksen. Etter å ha rådført seg med kona, har han varslet valgkomiteen om at han stiller til gjenvalg som leder for Kost- og ernæringsforbundet i 2019.

Tekst: Elisabeth Strøm

Arnt Steffensen er inne i sin andre periode som leder for forbundet. Tidligere i sommer ble det kjent at han ikke ønsket tre nye år for Kost- og ernæringsforbundet. Nå har han endret oppfatning.

— Jeg har latt meg overtale. Hvis jeg fortsatt har medlemmenes tillit, fortsetter jeg en periode til, sier Steffensen.

Da han overtok som leder etter Britt R. Sørø i 2013, tenkte han at to perioder er nok.

— Alle organisasjoner står i fare for å stivne i formen og kjøre seg fast i et spor om det blir for stabilt i toppen. Det er sunt med friskt blod. Når jeg nå sier ja til tre nye år, så handler det om at vi er midt i store prosjekter. Som én sa til meg: Det er dumt å gi seg midtveis, sier Steffensen, som betegner ledervervet som en ære, men også utfordrende, interessant, frustrerende og til tider gøy.

Rød tråd

De store prosjektene han snakker om handler om eldreomsorg og folkehelse.

— Vi har nådd fram med alle våre argumenter i regjeringens satsing på eldreomsorg. I reformen Leve hele livet har mat og måltider fått sin rettmessige plass. Det var både flaks og et lykketreff at forbundet kom i kontakt med Forbrukerrådet. Det har gitt oss ekstra drahjelp. Det er viktig å ikke slippe taket nå, før selve oppstarten, implementeringen og tilskuddsordningen som skjer i 2020, sier Steffensen.

Nylig la Forbrukerrådet og Kost- og ernæringsforbundet fram rapporten Barnehagemat: Næring til liv, lek og læring. Nå er en tilsvarende rapport om mattilbudet i skolefritidsordningen (SFO) på trappene.

— En rød tråd i forbundets engasjement er å være talerør for svake grupper som ikke selv når fram med sine argumenter. Her har vi en viktig rolle også framover, sier Steffensen.

Utdanning er også et tema som presser seg på.

— På mange områder er løsningen å ansette kokker. Barnehager vil ha kokken tilbake og i eldreomsorgen ønsker man lokalt kjøkken med kokk. Problemet er at alle disse kokkene ikke finnes og at bransjen sliter med rekrutteringen. Hvordan få unge til å velge kokkeyrket, hvordan løfte statusen til faget, samt oppbygging av gode etterutdanninger er noe forbundet må ta tak i.

Positiv valgkomite

Kost- og ernæringsforbundet har landsmøte i juni 2019 og valgkomiteen er godt i gang med å jakte på medlemmer som kan bekle ulike verv i organisasjonen. Innstilling på kandidater til leder, nestleder, landsstyret, kontroll- og valgkomiteen må være klar i februar neste år.

— Det ble fart på valgkomiteens arbeid da vi før sommerferien fikk beskjed om at leder ikke ønsket å fortsette. Heldigvis er valgkomiteen i en slik situasjon at vi har kompetente medlemmer i organisasjonen som er villige til å ta på seg ledervervet.  At sittende leder nå sier ja til gjenvalg synes vi i valgkomiteen er positivt, og det tar vi med oss i det videre arbeidet, sier komiteens leder Anne-Berit Møllersen.

Når det gjelder sittende landsstyre, er det bare Vera Gulbrandsen som har sagt klart nei til gjenvalg. Flere er klare for en ny periode.

— Det gjør selvfølgelig vårt arbeid lettere, men valgkomiteen står likevel fritt når det gjelder sammensetningen. Vi har flere hensyn å ivareta når vi setter sammen landsstyret, som kjønn, alder og geografisk spredning, avslutter Anne-Berit Møllersen.

 

 

 

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR