– Tydeligere roller og ansvarsfordeling

Utvalget som i dag overleverte rapporten "Uten fagarbeidere – ingen matnasjon. Rekruttering til mat- og måltidsbransjen, en lite kjent karrierevei" har vært bredt sammensatt. Grete Ingeborg Nykkelmo har ledet utvalget som har bestått av representanter for skoleeiere/fylkeskommune, matindustri, restaurant og storkjøkken, lokalmat og reiselivsbransjen. Kost- og ernæringsforbundet har vært representert i utvalget.

I dag overleverte Rådgivende utvalg for rekruttering til mat- og måltidsbransjen sin rapport til landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Utvalget foreslår i alt 24 tiltak rettet mot ulike samfunnsaktører som til sammen skal bidra til at flere unge velger mat- og måltidsbransjen som karrierevei.

Blant forslagene er en femårig nasjonal rekrutteringskampanje, lovfestet kompetansekrav til karriereveiledere i skolen og krav til fagbrev – alternativt en bransjestandard i serveringsbransjen.

En matnasjon trenger fagarbeidere

Rekruttering til mat- og måltidsbransjen er avgjørende for å bygge Matnasjonen Norge. Det ble poengtert flere ganger under overrekkelsen. Rapporten fra rekrutteringsutvalget må ses i sammenheng med regjeringens strategi for Matnasjonen Norge som kom før helgen.

– I utviklingen av matnasjonen trenger vi folk med engasjement, kunnskaper og genuin interesse for matfagene, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad, da hun mottok rapporten Uten fagarbeidere – ingen matnasjon. Rekruttering til mat- og måltidsbransjen, en lite kjent karrierevei.

Bollestad er bekymret for sviktende rekruttering til mat- og måltidsbransjen.

– Jeg er glad for at utvalget er så tydelig på det ansvaret både utdanningsmyndigheter og bransjen selv har for rekrutteringen til denne bransjen. Nå ser jeg fram til å følge opp forslagene fra utvalget i samarbeid med bransjen og andre myndigheter, sa Bollestad.

En god karrierevei

Administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge, Grete Ingeborg Nykkelmo, har ledet utvalget. Det har ellers vært bredt sammensatt med representanter fra skoleeiere/fylkeskommunen, matindustrien, restaurant og storkjøkken, lokalmat og reiselivsbransjen. Kost- og ernæringsforbundet har vært representert i utvalget.

Grete Ingeborg Nykkelmo mener mat- og måltidsbransjen er en god karrierevei for ungdommen, men er bekymret for den sviktende rekrutteringen og konsekvensene av pandemien. Foto: Ungt Entreprenørskap

– Mat- og måltidsbransjen er en god karrierevei for ungdommen. Med de anbefalingene vi nå legger fram, ser jeg optimistisk på bransjens framtid, sa Grete Ingeborg Nykkelmo, før hun la til:

– Jeg vil minne om at søknadsfristen til videregående opptak allerede er 1.mars. Her er det mange muligheter!

Bred tilnærming

Utvalget foreslår i alt 24 tiltak, hvor de fleste er innrettet mot utdannings- og kompetansetilbudene.

– Det foreslås å utrede et nytt navn på fagutdanningen, forsterket samarbeid mellom grunnskole og videregående skole og en femårig nasjonal rekrutteringskampanje, som også inkluderer en felles verktøykasse til bruk i rekrutteringsarbeid, sa Grete Ingeborg Nykkelmo.

Utvalget forslår også andre tiltak rettet spesifikt mot bransjen, som økt organisering og krav til fagbrev/alternativt en bransjestandard for å bidra til mer seriøsitet blant aktører som etablerer serveringsvirksomhet.

Utvalget mener at rekrutteringsutfordringene er et felles ansvar for offentlige myndigheter, først og fremst nasjonale og regionale utdanningsmyndigheter, for private aktører i bransjen og for fag- og interesseorganisasjoner.

– Tiltakene som foreslås skal ansvarliggjøre alle aktørene og synliggjøre nye løsninger på utfordringene, sier Nykkelmo.

Utvalgets rapport: Uten fagarbeidere – ingen matnasjon

Pandemien rammer bransjen hardt

Utvalget uttrykker sterk bekymring for sviktende rekruttering over mange år. De peker også på at den pågående pandemien og hvilke store konsekvenser den har fått for mange aktører i mat- og måltidsbransjen. Den har rammet lærlingene innen restaurant- og matfag i særlig grad.

– Effektene av pandemien og konsekvensene for bransjen vil merkes i lang tid fremover, sa Grete Ingeborg Nykkelmo.

Arbeidsplassene i mat- og måltidsbransjen er over hele landet og har stor betydning for lokal verdiskaping og næringsutvikling. Bransjen sysselsetter over 200.000 personer innen landbruk, matindustri og servering.  I takt med økende krav til kompetanse generelt og et kommende generasjonsskifte i flere deler av bransjen, har bransjen et økende behov for fagarbeidere, heter det i pressemeldingen fra regjeringen.no

 

 

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR