Vellykket landsmøte gjennomført

Landsstyret 2019-2022
Nytt landsstyre i Kost- og ernæringsforbundet: Linn-Anett Gresholdt, varamedlem Hege Lile Stavnås, Liv B. Aandahl, og Monica Smørvik. Bak: Geir-Kristian Øvrevik, Harald Birkenes, varamedlem Toini Bratli, Ronny Nilsen og Arnt Steffensen.

Kost- og ernæringsforbundet gjennomførte et effektivt og lite konfliktfylt landsmøte lørdag 15. juni på Fornebu. Tross benkeforslag under valget, ble sammensetningen av landsstyret slik som det opprinnelig forelå i valgkomiteens innstilling.

Tekst og foto: Elisabeth Strøm

Ole Kristian Udnes, varaordfører i Bærum kommune åpnet landsmøtet. Han brukte anledningen til å skryte av kommunens kjøkken; Bærum storkjøkken. På alle kommunestyremøter og andre møter i kommunal regi, får deltakerne mat fra storkjøkkenet.

Ole Kristian Udnes, varaordfører i Bærum kommune og Arnt Steffensen, leder i Kost- og ernæringsforbundet.

– Mat og ernæring blir stadig viktigere tema i dagens samfunn. Dere tilhører en viktig bransje, sa varaordføreren.

Støtte til sykehusstreiken

Leder Arnt Steffensen innledet landsmøtet med å si at forbundet i år har et alvorlig bakteppe. Han viste til den pågående streiken i helseforetakene som nå er inne i sin tredje uke. Delta har 211 medlemmer i streik ved flere av landets sykehus, og 12 av disse er medlemmer i Kost- og ernæringsforbundet. Steffensen fikk landsmøtet med på å vedta en resolusjon om streiken, som ble enstemmig vedtatt.

– Dagens bakteppe viser hvor viktig det er å ha en fagforening i ryggen. Vi melder oss inn i en fagforening på grunn av tryggheten; det å vite at noen arbeider for mine interesser. Det å vite at noen ivaretar mine rettigheter i et arbeidsliv som kan være uforutsigbart og noen ganger direkte under press, heter det i resolusjonen.

Delegatene Kirsti Kazinci og Linn-Anett Gresholdt, begge ansatt ved Sykehuset Østfold, Kalnes, har vært i streik siden 29. mai.

Kost- og ernæringsforbundet beklager at partene etter tre uker ikke har klart å komme fram til en løsning.

– Kost- og ernæringsforbundet vil ha et rettferdig arbeidsliv og støtter streiken for pensjon fra første krone, heter det videre.

Benkeforslag

I forbindelse med valg av landsstyre, kom det inn benkeforslag på at Toini Bratli, som var innstilt som 1. vara skulle rykke opp som fast medlem. Det kom også forslag om at Kirsti Strømhaug skulle fortsette som landsstyrerepresentant. Begge forslagene falt. Dermed ble landsstyret for neste treårs-periode slik som valgkomiteen foreslo: Arnt Steffensen som leder og Monica Smørvik som nestleder. Styremedlemmer er Harald Birkenes, Geir-Kristian Øvrevik, Liv Bjørnstad Aandahl, Ronny Nilsen, Linn-Anett Gresholdt. Varamedlemmer er Toini Bratli og Hege Lile Stavnås.

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR