Utgivelser 2018

Kjøkkenskriveren – tidsskrift for matomsorg – kommer i 2018 ut med seks separate utgaver, hvor sommerutgaven er et dobbeltnummer. Dette kommer ut i forbindelse med Kost- og ernæringsforbundets 70 årsjubileum.

Årets medieplan kan ses her: Medieplan 2018

Nr. Ut uke Ut fra post Materiellfrist
1 6  06. februar 24. januar
2 16 17. april 04. april
3/4 24 12. juni 30. mai
5 36 04. september 22. august
6 43 23. oktober 10. oktober
7 50 11. desember 28. november
Format 4 farger
 2/1 30.800,-
 1/1 16.800,-
 1/2 11.600,-
 1/3   8.500,-
 1/4   7.900,-

2. omslagsside: 17.500,-
Baksiden: 18.300,-

Tillegg:
Spesialplassering: 1.800,-
Bilag: Løst inntil 20 gram: 12.500,-
Løst inntil 50 gram: 19.900,-
Løst inntil 100 gram: 25.600,-
Andre bilag på forespørsel.
Alle priser er oppgitt uten mva.

Målgruppe

Kjøkkenskriveren er fagbladet for ansatte innen institusjonskjøkken, storhusholdning og kantiner. Vår målgruppe omfatter beslutningstakere og innkjøpere innen storhusholdning i så vel offentlig som privat sektor, spesielt i helseinstitusjoner, Forsvaret, fengselsvesenet, internater, kantiner og catering. Leserne er medlemmer i Kost- og ernæringsforbundet og andre innen faggruppene kjøkkensjefer, kokker, kostøkonomer, dietetikere, lærlinger og studenter ved kostøkonomutdanningen. Målgruppen omfatter også elever og lærere i næringsmiddelfagene, næringsmiddelindustrien, leverandører av mat og utstyr til storkjøkken.

Mer enn 10.000 lesere

I følge leserundersøkelse  har Kjøkkenskriveren ca. 10.000 lesere. Bladet leses i stor grad på arbeidsplassen og har stor tillit både faglig og som annonseorgan.

  • 3 av 4 lesere har innstillende eller rådgivende myndighet når det gjelder innkjøp på egen arbeidsplass.
  • 75 % av leserne oppgir at de finner nyttige annonser i Kjøkkenskriveren.

Undersøkelsen ble utført Ipsos MMI 2012.

Alle henvendelser om annonser rettes til:
Rolf Lundberg
Mobil: 40 40 85 48
Epost: rolf@ifi.no

HOLD DEG OPPDATERT