Garanterer læreplass for kokker og servitører i Oslo

GARANTI: Daglig leder Laila Berge i Lærlingekompaniet og fagopplæringssjef Bente Fredheim i Utdanningsetaten i Oslo kommune skrev nylig under en læreplassgaranti for kokker og servitører. Byrådsleder Raymond Johansen og kokkelærling Petter Lien Gillebo var også til stede.

Nylig signerte Oslo kommune og Lærlingekompaniet en ny læreplassgaranti.  – For oss er dette et viktig signal både til elever og foreldre. Med denne avtalen garanterer vi at alle kvalifiserte søkere som velger hotell- og restaurantfag i Oslo vil få læreplass, sier Laila Berge, daglig leder i Lærlingekompaniet.

Tekst og foto: Elisabeth Strøm

Kokkelærling Petter Lien Gillebo (23), som har læreperioden sin på Thon Opera Hotel fikk fint besøk på jobben. Hotellet var rammen rundt at byrådsleder Raymond Johansen, fagopplæringssjef Bente Fredheim i Utdanningsetaten i Oslo kommune og Laila Berge, daglig leder i Lærlingekompaniet høytidelig skulle signere læreplassgarantien.

Krafttak

Fra restauranten er utsikten over Bjørvika formidabel. Raymond Johansen peker og forklarer. Oslo vokser, og behovet for fagarbeidere er stort. Det er noe av grunnen for at kommunen har signert læreplassgarantier både innen bygg- og anleggsfag, helse- og oppvekstfag – og nå også restaurant- og matfag.

– Oslo produserer for få lærlinger. Vi trenger fagarbeidere i alle sektorer.  Her i byen er det tradisjon for å ta allmennutdanning. Derfor må vi ta et krafttak, sa byrådslederen, og la til at kun 3 av 10 elever velger yrkesfag.

Hotell og restaurantbransjen er en stor og stadig viktigere bransje i Oslo. På nasjonalt nivå har det snart vært 10 år med jevn nedgang i rekrutteringen, og antall lærlinger i restaurant- og matbransjen er kritisk lavt. Mens man venter på en norsk ”Jamie Oliver” som kan inspirere norske elever til å velge mat- og restaurantfag tar Oslo nye grep, heter det fra kommunen.

Raymond Johansen er bekymret over at det er bedre tider i Polen og at mange svensker velger å reise hjem. Nærmere 70 prosent av stillinger innen hotell- og restaurantbransjen er besatt av svensker. Derfor haster det med å lykkes.

– På 80-tallet hørte jeg på faren min som rådet meg til å ta en fagutdanning. Det er sjelden man hører noen si slikt i dag, sier Johansen, som er utdannet rørlegger.

Informerte valg

Han mener det er et enormt behov for å få ut informasjon til skoler, elever og foreldre. Bare på den måten får elevene mulighet til å ta informerte valg.

– Det er dessverre slik at elever med gode karakterer møter press om å velge studiespesialisering. Med læreplassgarantien håper vi å heve statusen til yrkesfagene, sier Johansen.

Laila Berge i Lærlingekompaniet er helt enig. Lærlingekompaniet har 30 års fartstid i bransjen som opplæringskontor og mener fagopplæring og tett oppfølging er viktige suksessfaktorer. Per i dag har de ansvar for ca. 200 lærlinger, også innen ernæringskokkfaget.

Les mer om Samarbeidsavtalen

Byrådet la i desember fram «Yrkesveien», strategien for fag- og opplæringen, der læreplassgarantien er et av mange tiltak. Målet er at en slik garanti skal virke positivt på rekruttering og omdømmebygging for kokk- og servitørfaget. Partene håper også at garantien vil være viktig for å synliggjøre muligheten for en fremtidssikker utdanning, noe som er det nest viktigste ungdom oppgir ved valg av yrke.  Samt vise at hotell- og restaurantbransjen både er ryddig og attraktiv.

Kriterier for å kvalifisere til garantert læreplass:

  • Vise motivasjon og interesse for lærefaget ved et intervju mot slutten av Vg2 og være aktiv søker til læreplass
  • Alle fagene må være bestått
  • Maksimalt 10 dager fravær, inklusiv timefraværet for Vg1 og Vg2.

 

 

 

 

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR