Åsta Otteren Ellingsen tildelt prisen Matmonsen

Teknologisk Matforum tildelte Åsta Otteren Ellingsen den prestisjetunge prisen Matmonsen i forbindelse med Næringsmiddeldagene i slutten av januar. Hun har vært medlem av forumet siden 1967 og har i alle disse årene bidratt både faglig, sosialt og arrangementteknisk.

Teknologisk Matforum (TeMa) har som formål å danne et faglig forum for personell ansatt i næringsmiddelindustrien og tilknyttede bransjer og institusjoner. Som ideell organisasjon er Teknologisk Matforum (TeMa) avhengig av at både foredragsholdere, styre og støttespillere på denne måten stiller opp kostnadsfritt og gjør en innsats. Forumet ble stiftet i 1949 og har 600 medlemmer rundt om i landet. Disse er ansatt hos matprodusenter, leverandører til matindustrien, kjedene, universiteter/høgskoler, Mattilsynet o.l, heter det i en pressemelding.

Fagsjef ernæring

Åsta Otteren Ellingsen har nylig gått av som fagsjef ernæring i Rieber & Søn ASA, BU Norge (nå Orkla Foods Norge AS) hvor hun hadde ansvar for ernæring, forbrukerservice og helsekommunikasjon. Hun var tilknyttet avdelingen med produktansvar for glutenfrie og helserelaterte produkter.

Først ut i matvareindustrien

Åsta Otteren Ellingsen er utdannet ernæringsfysiolog fra Universitetet i Oslo og var den første ernæringsfysiolog som ble ansatt i norsk matvareindustri. Hun har hatt flere ansvarsområder, bl. a oppbygging av sensorisk analyselab i Toro, kvalitetssikring, produktutvikling, forbrukerinformasjon og intern opplæring. Hun har også vært avdelingssjef med ansvar for oppbygging av Rieber Matforum før hun ble utnevnt til fagsjef ernæring. Hun har hatt mange verv i matvareindustrien og ulike fagrelaterte foreninger og er en etterspurt foredragsholder. Idag sitter hun i Fagrådet i Norsk Cøliakiforening og Programstyret for Ernæringsundervisning ved UiB. I 2011 ble hun tildelt Cøliakiforeningens hederspris.

Tidligere formann

Åsta var formann i Teknologisk Matforum 1986-88 og sitter nå i Fondsstyret. Hun har vært medlem i TeMa siden 1967 og har alle disse årene bidratt aktivt faglig, sosialt og arrangementsteknisk. Hun har holdt mange foredrag, vært møteleder og sittet i programkomiteen for Næringsmiddeldagene ved flere anledninger – sist i forbindelse med årets møte. Næringsmiddeldagene som arrangeres på ulike steder i landet hvert år i tre dager i uke 4.

BILDETEKST

Prisvinner Åsta Otteren Ellingsen sammen med styreleder Stig-Yngve Pedersen. Foto: Vebjørg Skjelmerud, Matindustrien.

Ansvarlig redaktør: Elisabeth Strøm Tlf.: 911 55 994
Kjøkkenskriveren utgis av Kost- og ernæringsforbundet

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR