Hvem fortjener Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris 2011?

Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris deles ut årlig til en person som har utmerket seg spesielt innen området mat, sunt kosthold
og matkultur med hovedvekt på det norske. I år er fokuset spesielt rettet mot matformidling i skolen.

Juryen etterlyser kandidater

• som utvikler elevenes nysgjerrighet og utfordrer deres skapertrang

• som hever interessen for mat og sprer matglede blant barn og unge

• som løser problemer med knappe ressurser på en kreativ måte.

Kandidater til prisen kan arbeide innen undervisning, informasjon,

råvareproduksjon, produktutvikling, industri, storhusholdning,

media, reiseliv, handel eller forskning.

Kantidatene vurderes av en fagjury på fire personer. Juryen ber om forslag til hvem som skal bli årets prisvinner. De kan sendes til:

Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris
v/Aase Strømstad
Hafrsfjord gt. 3
0273 Oslo
eller på e-post til: aase.stromstad@c2i.net.

Fristen for innsendelse av kandidater med tydelig begrunnelse er

fredag 15. april kl. 24.00.

Prisen består av et reisestipend på kr. 30.000,- samt et diplom.

Her er et knippe av tidligere vinnere av Ingrid Espelid Hovigs matkulturpris:

2010:  Kokk/ restauranteier Hanne Frosta
2009:  Kjøkkensjef Gunnar Kvamme
2008:  Matjournalist Tove Diesen
2007:  Osteprodusent Pascale Baudonnel
2006:  Høgskolelektor Gerd Tomter Løvaas
2005:  Høgskolelærer Bodil Nordjore
2004:  TV-kokk Wenche Andersen
2003:  Kokk Harald Osa
2002:  Matjournalist Borghild Fiskå
2001:  Konsulent/husstellærer Liv Gregersen Kongsten
2000:  Produsent Arnt Harald Stange

BILDETEKST

Kokk og restauranteier Hanne Frosta mottok Ingrid Espelid Hovigs Matkulturpris 2010.

Ansvarlig redaktør: Elisabeth Strøm Tlf.: 911 55 994
Kjøkkenskriveren utgis av Kost- og ernæringsforbundet

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR