Kantinen – bedriftens hjerte

Undersøkelser viser at 55 prosent mener at helse og sunnhet spiller en meget stor rolle når de kjøper mat i kantinen på jobben Foto: Shutterstock

Det man spiser på jobben har betydning for både helse, trivsel og innsats. Helsedirektoratet har utarbeidet et nytt verktøy som skal hjelpe arbeidsgiverne å legge til rette for sunne valg og økt trivsel på jobben.

Tekst: Elisabeth Strøm

Omtrent en halv million ansatte og studenter benytter seg av kantine daglig, ifølge NHO. Undersøkelser viser at 55 prosent mener at helse og sunnhet spiller en meget stor rolle når de kjøper mat i kantinen. Et stadig økende antall nordmenn er opptatt av at maten de spiser har positiv effekt på helsen.

Mange arbeidsplasser ønsker å svare på denne etterspørselen og har etterspurt verktøy for å få til det.

– Arbeidslivet omfatter en stor andel av den voksne befolkningen. De fleste spiser minst ett måltid i løpet av arbeidsdagen. Å tilrettelegge for sunne måltider er positivt, men mange lurer på hvordan, sier Hilde Skyvulstad, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Nå har Helsedirektoratets anbefalinger, som skal inspirere til bedre tilrettelegging for et helsefremmende kosthold på norske arbeidsplasser, blitt supplert med et opplæringsverktøy. Denne pakken er beregnet for dem som jobber med mat, helse, personalpolitikk og ledelse i arbeidslivet, samt aktuelle utdanningsinstitusjoner.

– Verdens Helseorganisasjon fremhever at sunt kosthold på arbeidsplassen er viktig for å bedre befolkningens kosthold. Også folkehelsemeldingen fastslår at jobben er en arena som er godt eget for helseopplysning, livsstilsendring, tilsettelegging for sunne valg og annet folkehelsearbeid, sier Skyvulstad.

Felles måltider bra for trivsel

Hun legger til at felles måltider og matglede kan ha en positiv effekt på både miljø og trivsel på arbeidsplassen. Mange arbeidsplasser har erfart dette, men flere kan fortsatt gjøre mer for tilrettelegge for sunne måltider enten de har kantine eller ikke. Blant annet er det viktig at anbefalinger for og arbeid med mat- og måltidstilbud forankres i bedriftens HMS-politikk.

– Tydelig ansvar, egnet kompetanse, bredt eierskap og kvalitetssikring av arbeidet er sentralt, sier hun.

Anbefalingene beskriver alt fra grunnsortimentet kantiner bør ha, menyplanlegging for sikre et kosthold i tråd med myndighetenes kostråd. Også for bedrifter der det ikke finnes kantinetilbud er det råd og tips om tiltak.

Les mer på helsedir.no

 

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR