– Matomsorgsprisen 2019 til en brobygger

Klinisk ernæringsfysiolog Ida Kristiansen ved Stavanger Universitetssjukehus er vinner av Matomsorgsprisen 2019.

Klinisk ernæringsfysiolog Ida Kristiansen ved Stavanger Universitetssjukehus er årets vinner av Matomsorgsprisen 2019. Hun har gjort en stor innsats for å heve den ernæringsmessige kvaliteten på sykehusmaten. Hun har også satt i gang flere tiltak for å bedre dialogen mellom kjøkkenet og avdelingene.— Årets pris går til en nytenkende brobygger, sa juryleder Ivar Villa ved tildelingen.

Matomsorgsprisen 2019 ble i dag delt ut for 14. gang. Bak den gjeve prisen står Kost- og ernæringsforbundet og fagbladet Horeca.

I statuttene heter det at hensikten med prisen er å støtte og motivere fagpersoner som bidrar til nyskapning og kvalitetsheving innen matomsorg. Juryen til Matomsorgsprisen prøver altså å fange opp aktører, det være seg enkeltpersoner eller en gruppe, som gjør en ekstra innsats for god matomsorg i institusjoner eller kantiner.

Nyskaping kan være så mangt. I denne sammenheng handler det om å heve måltidskvaliteten både med hensyn til ernæring og trivsel. Det innebærer også å prøve ut systemer og metoder som kan være normdannende for mange.

Vinneren av Matomsorgsprisen 2019 har utmerket seg på flere måter. Hun ble ferdig utdannet klinisk ernæringsfysiolog for fem år siden og har på disse årene gjort flere tiltak som har kommet både pasienter, kjøkken- og pleiepersonalet til gode. Hun fremstår som vitebegjærlig, inspirerende og nytenkende.

— Samtidig er hun en lagspiller – «spille hverandre gode» – er et uttrykk hun gjerne bruker og det viser også at prisvinneren er opptatt av dialog for å oppnå resultater. Kommunikasjon og nettverksbygging er viktig for prisvinneren, sa juryleder Ivar Villa i forbindelse med tildelingen.

Dette skjedde på TINEs årlige fagseminar i Oslo. I salen satt nesten to hundre kjøkkenansatte og ansatte innen pleie og omsorg.

Bedre informasjon om mattilbudet

Stavanger Universitetssjukehus produserer rundt 300 000 middager i året. Da Ida Kristiansen ble ansatt for fem år siden inviterte hun seg selv inn på produksjonskjøkkenet. Det resulterte etter hvert i en 20 prosent stilling, noe som er unikt i norsk sammenheng. Denne kontakten førte blant annet til at hun satte i gang et arbeid med å analysere menyen og komme med anbefalinger slik at den oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger. Nødvendig justeringer ble gjennomført i tett samarbeid med kjøkkenledelse, kokker og postverter.

Stavanger Universitetssjukehus var en nasjonal pilot for forebygging av underernæring i regi av pasientsikkerhetsprogrammet i 2016/2017. I den forbindelse kom det fram at det var behov for enklere tilgang på informasjon om mattilbudet, og en felles forståelse av hva som er en middagsporsjon. I dette arbeidet var Ida Kristiansen initiativtakeren til en egen TV-kanal om mattilbudet på sykehuset. I dag kan ansatte og pasienter med et tastetrykk få tilgang til informasjon om dagens middagsrett med bilde og tekst som forklarer hva som er innholdet av proteiner, kalorier og allergener. Dette er viktig for at ansatte skulle få et verktøy slik at de enklere kan gjennomføre kostregisteringer for å avdekke hvilke pasienter som står i fare for å utvikle feil- eller underernæring. Det gjør det også enklere for de ansatte å svare når pasienter spør om matrelaterte spørsmål. Kanalen bidrar dermed til økt pasientsikkerhet.

Hva er så en middagsporsjon? Stavanger Universitetssjukehus har nøkkelrådskost som standardkost til sine pasienter. Dette har medført mye matsvinn da mange av pasientene på grunn av sykdom har dårlig matlyst. Ida Kristiansen startet en diskusjon om energi- og næringsrik kost heller burde være standardkost. Dette har siden august i år vært prøvd ut på sykehusets somatiske avdelinger. Etter to måneder er resultatene utelukkende positive. Ingen av pasientene har klaget på at de får for lite mat. På en av hjerteavdelingene er matavfallet redusert med nesten 66 prosent i perioden.

Felles forståelse og felles språk

Når mat skal sendes ut fra et produksjonskjøkken til ulike sykehusavdelinger, er det mye som kan gå galt. Det er ofte vanntette skott mellom kjøkken og avdeling. Helsepersonell kommuniserer i liten grad med kjøkkenet, selv om de har mange oppgaver og mye ansvar knyttet til mat og matservering. Derfor er det viktig å opprette formelle og uformelle møtepunkter slik at det er enkelt å ta kontakt.

Årets prisvinner har vist at hun som klinisk ernæringsfysiolog kan være en brobygger mellom kjøkken- og pleiepersonalet. Ved å utvikle en felles forståelse og et felles språk for mat og måltider for yrkesgruppene, kan de sammen redusere feil- og underernæring og sikre at rett mat kommer fram til rett pasient.

— En slik felles forståelse er bærekraftig da det også kan redusere matsvinn, sa jurylederen.

Kommunikasjon og samhandling på tvers kommer ikke av seg selv. Den må hele tiden vedlikeholdes. I fjor etablerte prisvinneren et nettverk av ernæringskontakter ved alle avdelinger ved Stavanger Universitetssjukehus. Ernæringskontaktene har en viktig rolle i å bidra til systematisk kompetanseheving i ernæring og matomsorg på avdelingene. Hvert år er det fire samlinger hvor de nå 80 deltakerne kan utveksle erfaringer og få faglig påfyll.

— På den måten skapes gode måltidsopplevelser for pasientene, samtidig som ernæringskontaktene støtter opp om arbeidet til postvertene, som er kjøkkenets forlengende arm ut på avdelingene, avsluttet juryleder Ivar Villa.

Dette er juryen

Juryen har i år bestått av juryleder Ivar Villa, daglig leder bRest AS, Morten Holt, redaktør Horeca, leder Arnt Steffensen i Kost- og ernæringsforbundet, Hege Lile Stavnås, kjøkkensjef i Nittedal kommune og Anette Roll Mosland, kundeutvikler Tine Partner Servering.

Prisen er et originaldesignet diplom og et kunstverk gitt av Horeca, samt en gavepremie på 30 000 kroner sponset av Kost- og ernæringsforbundet og TINE SA.

 

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR