Matomsorgsprisen til Norske Kokkers Landsforening

MATOMSORGSPRISEN: Fra venstre juryleder Ivar Villa, president Kim-Håvard Larsen og daglig leder Espen Wasenius, begge NKL. Foto: Morten Holt

Norske Kokkers Landsforening (NKL) mottok i dag Matomsorgsprisen 2022. Prisen får de for sitt mangeårige arbeid med målrettet rekruttering til mat- og måltidsbransjen, basert på matglede og inspirasjon.

– Juryen er imponert over måten prisvinneren arbeider på, og hvordan de omgjør fine ord i offentlige dokumenter til praksis. Prisvinneren jobber målbevisst og setter inn store ressurser for å sikre kokkfagets framtid. Har ikke mat- og måltidsbransjen tilstrekkelig nok av faglærte kokker i framtiden, er det naturlig å frykte at også matomsorgen vil bli dårligere, sa juryleder Ivar Villa under prisutdelingen.

Offentliggjøring av årets matomsorgsvinner foregikk på Tines årlige fagseminar 27. oktober i Oslo. Rundt hundre kjøkken- og pleieansatte var til stede da president Kim-Håvard Larsen og daglig leder Espen Wasenius på vegne av NKL mottok den gjeve prisen. som deles ut for 17. gang.

Rekruttering til mat- og måltidsbransjen er en stor hodepine – ikke bare for bransjen selv, men også myndighetene. Ifølge Navs bedriftsundersøkelse for 2022 mangler Norge over tusen kokker.

NKL har gjennom flere tiår jobbet målrettet og aktivt med rekruttering. Mange forbinder foreningen med kokketalenter og prestisjefylte kokkekonkurranser i inn- og utland. Spesielt gledelig er det at foreningen løfter fram og framsnakker ernæringskokkfaget. I 2018 opprettet NKL et Community Catering-landslag (kantine/personalrestaurant, catering og institusjon) som brukes aktivt i rekrutteringsabeidet.

Parallelt har foreningen over flere tiår jobbet med rekruttering til kokkfaget også på andre arenaer. Flere av tiltakene skjer i samarbeid med skole og næringsliv. Gjennom forskjellige aktiviteter sørger de for at barn og unge i alle aldre får oppleve ekte matglede og at de blir inspirert og motivert til å velge utdanningsprogrammet restaurant- og matfag. For foreningen er det viktig å legge til rette for praktiske og fysiske aktiviteter. NKL jobber ut fra at det er møter mellom mennesker som gir det beste grunnlaget når utdanningsvalg skal tas.

Av nasjonale aktiviteter som retter seg mot elever i ungdomsskolen, kan nevnes «Vi dekker til fest», «Ung Restaurant», «Pop Up restaurant» og «Kokkekamp». Andre aktiviteter foreningen står bak er KokkeCampus for elever mellom vg1 og vg2, Tine MatCup og ASKO Servering, Norgescup og Årets Young Chef. Alle er rettet mot ungdom under 20 år og har som mål å motivere unge fagutøvere og styrke rekrutteringen til kokkfaget.

– Årets prisvinner har over lang tid arbeidet systematisk med rekruttering, og har bidratt til å synliggjøre mulighetene som finnes i bransjen. Ikke bare gjennom kokkekonkurranser, men også med populære aktiviteter rettet mot de yngre. Med siste skuddet på stammen, Mini-Chefs, vil forhåpentligvis også denne aldersgruppen få øynene opp for en spennende og variert bransje, heter det i juryens begrunnelse.

Mini-Chefs er et tilbud til de aller yngste, barn og unge i alderen 10 til 15 år. Her står matglede og gode matopplevelser i sentrum. Deltakerne blir veiledet av profesjonelle kokker tilknyttet organisasjonen. Målet er det samme: Spre matglede og gi en smakebit på mulighetene som finnes i yrket. Denne aktiviteten, i likhet med de andre, drives på dugnad, i stor grad av NKLs medlemmer.

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR