Nettkurs om cøliaki og trygg glutenfri mat

Norsk cøliakiforening tilbyr gratis nettkurs i løpet av våren for helse- og kjøkkenpersonell på helseinstitusjoner. Temaet er hvordan det kan tilrettelegges for trygg glutenfri mat.

Tekst: Elisabeth Strøm

Norsk cøliakiforening ønsker å øke kompetansen om cøliaki, glutenintoleranse og trygg glutenfri mat i samfunnet. De har kartlagt utfordringer og behov blant ulike ansatte som håndterer mat i løpet av arbeidsdagen, som lærere, SFO-ansatte, sykepleiere, kokker og kantinemedarbeidere. De ble spurt om hva som er de største utfordringene med glutenfri mat. Ut fra innspillene som kom fram, har de utviklet et to timers nettkurs.

– Tema for kurset er hvordan det er å leve med cøliaki, hva cøliaki og andre typer glutenintoleranser er, hva som er konsekvensene av å få i seg gluten og hvilken mat som er glutenholdig. Det blir også gitt tips og råd til hvordan oppbevare, servere, håndtere og tilberede trygg glutenfri mat, sier Hilde Lundekvam Gravdal, fagansvarlig NCF kompetanse.

Hun legger til at kurset også gir tips til hvordan skape en god dialog og godt samarbeid i situasjoner der behovet for glutenfri mat oppstår, og at det er viktig å tenke på matglede.

Kunnskapsmangel

Vi ønsker å tro at helse- og kjøkkenpersonell har tilstrekkelig kunnskap om hva som skal til for at personer med cøliaki kan føle seg trygge når de spiser mat på helseinstitusjoner. Medlemmer i Norsk cøliakiforening rapporterer derimot at det kan oppleves utrygt fordi de møter kunnskapsmangel hos personalet. Mange kjøkken har ufaglærte ansatte. Det kan også oppstå språkbarrierer da de er bemannet med utenlandsk arbeidskraft.

– Personer med cøliaki kan derfor ende opp med å ta med seg mat hjemmefra for sikkerhets skyld, mens noen forteller om at utvalget av glutenfri mat er begrenset. Andre igjen opplever at de er redde for kontaminering, i for eksempel buffeer, sier Gravdal.

Når en smule er for mye

Ifølge Norsk cøliakiforening antas det at så mange som 7-8 prosent av befolkningen i Norge spiser glutenfri kost, det vil si 400 000 personer, mens 1-2 prosent – omtrent 80-100 000 – har cøliaki, men mange er udiagnostiserte. Glutenintoleranse deles inn i fire diagnoser: Cøliaki, Dermatitis herpetiformis, ikke-cøliakisk gluten-/hvetesensitivitet og hveteallergi. Med disse kursene håper foreningen å kunne bidra til større bevissthet og kunnskap hos yrkesgrupper som håndterer mat. Mattilsynet vil i 2022 føre tilsyn med kjøkken som produserer mat til helseinstitusjoner og eldre som bor hjemme, et nettkurs om trygg glutenfri mat vil også være nyttig i denne sammenhengen.

Hilde Lundekvam Gravdal, fagansvarlig NCF kompetanse.

– Vi har tidligere hatt kurs for skole/SFO-ansatte, sykepleiere og mat-/postverter. Tilbakemeldingene er at deltakerne får nyttige knagger å henge kunnskapen på som de kan ta med seg i arbeidshverdagen, sier Hilde Lundekvam Gravdal.

Påmelding

Kursene går over Zoom. Påmeldingen skjer på nett og deltakerne får tilsendt en lenke. Etter gjennomført kurs får deltakerne et kursbevis, oppskriftssamling og en plakat med tips og råd som man kan henge opp på arbeidsplassen.

 

Påmelding nettkurs for kjøkken- og helsepersonell på helseinstitusjoner:

Fredag 29.april, kl. 9-11: https://www.checkin.no/event/42064/hvordan-tilrettelegge-for-trygg-glutenfri-mat-29-04-2022

Mandag 9.mai, kl. 9-11: https://www.checkin.no/event/41481/hvordan-tilrettelegge-for-trygg-glutenfri-mat-09-05-2022

 

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR