NM Community Catering tilbake på Umami Arena

Et av konkurransebidragene servert under NM Community Catering 2020. Foto: Umami Arena

Nok en stor konkurranse kan oppleves på Umami Arena i mars 2025. Nå kan alle faglærte kokker som jobber i personalrestauranter, kantiner, institusjoner og catering glede seg til en storstilt konkurranse, NM Community Catering.

 – Nå gjeninnfører vi NM Community Catering og setter den i Umami-modus fram til 2025. Det betyr at vi også vil følge Umami Arena sin frekvens i årene som kommer – altså konkurranse annethvert år, sier Espen Wasenius, daglig leder i Norsk Kokkers Landsforening (NKL) i en pressemelding.

Mat i store volum

Kort fortalt inkluderer Community Catering fire hovedområder; personalrestauranter, kantiner, institusjoner og catering.

– Det er et segment i vår bransje som produserer store volum, og veldig ofte har de samme gjestene mange dager i uken. Når man produserer mat i store volum, inngår dette ofte som et element hvor det er fokus på helse og sunnhet. Det gjelder enten vi snakker om forsvaret, skoler, sykehus, institusjoner eller bedrifter.

Som en viktig del av den daglige driften er det et overhengende krav til kostøre, som det kalles i bransjen.

– Det vil si at man må få ut maksimalt ut av hver krone. Eksempelvis innebærer dette vurderinger knyttet til konsepter, planlegging, kalkyler, kosthensyn og store volum. Ikke minst fordrer det et krav om at man klarer å skape god variasjon på menyen, sier han.

Arrangeres for 4. gang

Konkurransen startet i 2017-2018 da NM for kantiner ble arrangert. Før det har det i lang tid vært arrangert NM i Institusjonskokkfaget, som lagkonkurranse.

– Deretter ble det NM Community Catering, og i 2020 ble den for første gang lagt til Smakmessen (nå Umami Arena). I 2025 blir det fjerde gangen vi arrangerer konkurransen i dette formatet, forklarer Espen Wasenius.

Årsaken til at konkurransen ikke ble arrangert på Umami Arena i 2023, skyldes en del ettervirkninger av pandemien.

Norges største bransjemøte

Espen Wasenius, daglig leder i Norske Kokkers Landsforening ser frem til konkurransen på Umami Arena i mars 2025. FOTO: Jon-Are Berg-Jacobsen

Espen Wasenius er ikke i tvil hvorfor Umami Arena er den ultimate scenen for en konkurranse som Community Catering.

– For det første er Umami mat- og drikkebransjens møteplass nummer en. Det at Umami Arena er Norges største i sitt slag, betyr at vi har gode muligheter til å skape større oppmerksomhet rundt Community Catering til hele bransjen.

Hva betyr NM Community Catering for kokkene som deltar?

– Det betyr ære og alt det som følger med det, i tillegg er det en bekreftelse på faglig dyktighet. Så prøver vi gjøre konkurransen attraktivt, gjennom en god arena, spennende oppgaver, interessante dommere og gode råvarer. Det vil si alle de elementene som betyr noe for at kokkene tenker at det er verdt å delta. I tillegg jobber vi med å få til en faglig interessant premie, eksempelvis som en spennende faglig reise. Her jobber vi i NKL i skrivende stund sammen med næringslivet og våre partnere, for å komme frem til en verdifull premie for deltakerne, sier Wasenius.

To steg i neste konkurranse

NM Community Catering i 2025 blir en to-stegs konkurranse. Selve oppgaven for NM i Community Catering vil bli gjort kjent i mars 2024.

– Første del består av en innsendings- og kvalifiseringsoppgave. Deretter er det utøvelse av selve konkurransen som foregår på Umami Arena i 2025. I selve finalen består hvert lag av to faglærte kokker, som også får med seg en hjelper/assistent på arenaen og som lagene ikke kjenner fra før. På den måten blir det like konkurransevilkår for alle lag.

– Vi krever at det skal være kokker med fagbrev som deltar. Dette fordi vi jobber for å fremme kokkefaget, og vi er opptatte av at flere skal gå på videregående skole og ta en kokkefaglig utdanning, forklarer Espen Wasenius.

Hvilke forventninger har du til konkurransen i 2025?

– Vi ønsker at konkurransen i 2025 skal bli en attraksjon. Vi har et mål om å samarbeide med Kost- og ernæringsforbundet, som tidligere arrangerte NM i institusjonskokkfaget – lag. Det betyr at de som tar utdanning som ernæringskokk i dagens læreplaner, også kan delta i konkurransen. Da har vi et større rekrutteringsgrunnlag, og vi håper at det vil bidra til å skape økt interesse og at vi får mange nok påmeldte lag til å gjennomføre konkurransen.

Forutsigbarhet og faglige utfordringer

Tallene viser at det er stor gjennomtrekk blant kokker.

– En faglært kokk holder seg i jobben i om lag syv år etter utdanning, fordi de ikke holder ut den hektiske hverdagen. Det er en altfor trist statistikk, sier Espen Wasenius, og legger til:

– Dersom vi får økt fokus på dette segmentet i bransjen, vil det kunne bidra til at det utdannes flere kokker og at flere kokker vil kunne holde ut lenger i yrket, oppsummerer Wasenius.

Kilde: Pressemelding fra Umami Arena

 

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR