Økt muskelmasse med fiskeprotein?

STUDIE: Kan marine proteiner gi bedre helse slik at eldre blir med selvhjulpne? Dette er tema for Linda Anette Kornstad Nygård sitt doktorgradsarbeid.

Marine fettsyrer har gunstig effekt på oss mennesker. Nå skal forskning finne ut om marine proteiner kan styrke muskelmassen til eldre. – Dette kan åpne for spennende muligheter for å berike mat til eldre i framtiden, sier doktorgradsstudent Linda Anette Kornstad Nygård. 

Tekst og foto: Elisabeth Strøm

Nygård har begynt på doktorgradsprogrammet i helse og sosialfag ved Høgskolene i Molde og Volda. At sykepleieren skal forske på ernæring til eldre hjemmeboende med fokus på sjømat og protein, er ingen overraskelse. Hun er spesielt interessert i temaet og har tidligere tatt mastergrad i human ernæring ved Nifes i Bergen.

Kjøkkenskriveren møter Linda Anette Kornstad Nygård i Kristiansund. Doktorgradsarbeidet er helt i startfasen, og hun venter på at søknaden skal bli godkjent av regionaletisk komite.

– Utgangspunktet er at jeg skal teste ut om et fiskeproteintilskudd kan ha potensiale for å bedre muskelmassen til eldre. Hvis proteinet kan bidra til at eldre ikke mister muskelmasse, så kan det både forebygge skrøpelighet og få stor samfunnsmessig betydning. Det vil slå positivt ut for eldre menneskers livskvalitet ved at det gir den enkelte styrke nok til å bo hjemme og klare seg i hverdagen, sier Nygård.

Hun viser til et studie fra Universitetet i Bergen hvor man har testet ut marine proteiner på voksne overvektige. Denne viser at protein fra fisk gir overvektige bedre helse. De overvektige fikk endret kroppssammensetningen slik at de fikk mer muskelmasse og mindre fett på kroppen.

Svekkes med alderen

Muskelmassen svekkes med alderen. Det betyr at mange eldre også mister muskelstyrke, blir dårlig til beins, får dårlig bevegelse og balanse. Et firma i Ålesund, Firmenich Bjørge Biomarin AS, har utviklet et marint protein som er laget av hvit fisk som er behandlet med enzymer. Dette letter opptaket og gjør at kroppen nyttiggjør seg aminosyrene i proteinet bedre. Det er dette Nygård skal teste på 100-120 hjemmeboende eldre, inkludert kontrollgruppe.

Tilskuddet er egentlig ment som en ingrediens som kan tilsettes mat, som en form for beriking. Det finnes som pulver, og fiskesmaken er maskert slik at det er smak- og luktfri. Dermed kan proteinet brukes i andre produkter enn tradisjonelle sjømatprodukter, for eksempel i sportsdrikker eller sportsbarer. I dette studiet vil stoffet bli gitt i tablettform.

– Deltakerne skal ta tre tabletter to ganger daglig i ett år. Tabletter blir brukt for å unngå at de skal gå lei etter så mange måneder, sier Nygård.

I studien skal også fysisk funksjon følges opp. Gripestyrke, evne til å sette seg og reise seg fra en stol, hvor fort de går og ulike stå-posisjoner skal måles. I tillegg skal deltakerne fylle ut et kostholdsskjema for å kartlegge hvor mye proteiner og sjømat de får i seg gjennom maten. En tommelfingerregel er at vi trenger 1,2 gram proteiner per kilo. Veier man 60 kilo, trenger man altså 72 gram proteiner om dagen. Ved underernæring trengs noe mer.

Myter og fakta

– Det er et stort fokus på ernæring til eldre for tiden, men vi vet faktisk lite hva eldre faktisk spiser når de får velge selv. Det heter seg at eldre foretrekker brød med syltetøy til frokost, men stemmer dette eller er det bare en myte? Vi vet at det for alle – og eldre spesielt – er viktig med inntak av proteiner spredt over alle måltider. Hvordan det faktisk står til, får vi forhåpentligvis svar på i denne studien, sier Nygård.

Hvis det viser seg at marine proteiner slår positivt ut for muskelmassen hos eldre, vil det kunne gi spennende muligheter for institusjonskokker når det kommer til beriking av mat.

– Ikke bare for eldre, men også som tilskudd for intensivpasienter og i forbindelse med sondeernæring.

De er et problem at muskelfunksjon ikke vises utenpå. Man kan være både tynn og tykk og ha redusert muskelmasse.

– I dag er det mye snakk om muskelmasse i forbindelse med underernæring, men det er like viktig i forbindelse med feilernæring, sier Nygård, og kobler dette også til diskusjonen om nattfaste:

– Lang nattfaste er koblet til utvikling av underernæring blant eldre. Vi vet også at kroppen bryter ned muskelmasse i løpet av natten. Dette åpner for kompliserte spørsmål; Det er god livskvalitet å få sove gjennom hele natten. På en annen side burde de helst bli vekket og fått noe proteinrikt å spise for å redusere nedbrytningen, sier Linda Anette Kornstad Nygård.

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR