Tilbake til normalen?

ENDRET HVERDAG: Koronaviruset har endret kantinehverdagen. I Compass Group Norge unngås selvbetjente buffeter, maten serveres eller gjøres klar på ferdig porsjonerte tallerkener eller tilbys som take-away.

Samfunnet er i ferd med å gjenåpne etter nedstengningen 12. mars. Mange ansatte rydder seg ut av hjemmekontoret og returnerer tilbake til arbeidsplassen. Spørsmålet er hva som venter der. Er kantina til å kjenne igjen eller har koronaviruset ført til varige endringer for servering og samhandling?

Tekst: Elisabeth Strøm
Foto: Compass Group Norge

Compass Group Norge har over 70 års erfaring i bransjen og serverer daglig ca. 50 000 måltider i mer enn 250 kantiner og personalresturanter. Som mange andre aktører i dette markedet ble også Compass Group Norge berørt av Covid-19.

Ingvil Fongod, Quality and Support Director i Compass Group Norge forteller om en arbeidshverdag som har blitt ny og annerledes for både ansatte og kunder.

­– Tiden med Covid-19 har ført til skjerpede smittevernstiltak som har påvirket hvordan vi jobber og hvordan vi serverer gjestene våre. Det har alltid vært et sterkt fokus på god håndhygiene, men arbeidshverdagen har blitt annerledes med avstandsmarkering og at gjestene ikke lenger skal servere seg selv, sier hun.

For å sikre at de ansatte er oppdatert på de aller siste retningslinjene når de kommer tilbake i jobb, har de laget et e-læringskurs, «Back to work», som alle skal gjennomføre.

– Sikkerheten til våre gjester og ansatte kommer alltid i første rekke, forteller Ingvil Fongod.

Hun kan ikke tallfeste hvor mange færre gjester de har hatt siden 12. mars.

–  Vi har, som alle andre i vår bransje, hatt en betydelig reduksjon av antall kunder siden utbruddet. Samtidig kunne vi allerede på et tidlig tidspunkt høste erfaringer fra vårt internasjonale nettverk. Derfor har vi kunnet holde åpent de stedene som har hatt behov for det, og vi har servert mat i trygge omgivelser hele perioden, sier Fongod.

– Er det noen forskjeller i Europa hvordan kantinene forholder seg til koronautbruddet eller følges en noenlunde lik håndtering?

– Vi har en stor fordel av å være en del av et stort internasjonalt selskap. Fordi vi er tungt til stedet i Asia og land som Italia, var vi godt forberedt da Covid-19 slo ned i Europa og Norge. Vi kunne raskt tilpasse våre tiltak slik at de samsvarte med føringene som kom fra norske myndigheter. Vi håndterer mye likt, men fordi alle land har egne lokale retningslinjer vil det være forskjeller. Den største forskjellen mellom landene ser vi i bruken av masker. Flere land satte dette som krav også for servering av mat, mens Norden valgte håndhygiene og sosial avstand som sitt primære smittevernstiltak. Overalt unngås selvbetjente buffeter, maten serveres eller gjøres klar på ferdig porsjonerte tallerkener eller tilbys som take-away. Vi har samtidig en aktiv policy på å kontinuerlig dele beste praksis med hverandre. E-læringskurset «Back to work» er noe vi har delt tilbake med våre kollegaer i andre land, sier hun.

Hjemmelunsj for hjemmekontor

DEN GODE FØLELSEN – Vi forandrer stadig måten vi serverer og presenterer mat på, hvordan vi sitter og hvordan vi betaler. Det viktige skal imidlertid være at gjesten sitter igjen med den samme gode følelsen etter måltidet som før Covid-19, sier Ingvil Fongod, Quality and Support Director i Compass Group.

Koronaviruset har ført til mye kreativitet og nytenkning, også i kantinebransjen. «Kan ikke kunden komme til oss, kan vi komme til kunden» var en ide som dukket opp i Compass Group Norge. Dermed oppsto tilbudet Eat@home – hjemmelunsj for hjemmekontor.

– Da myndighetene stengte ned og vi alle måtte jobbe hjemme, ønsket vi å tilby jobbmaten som hjemlevering. Vi utvidet også slik at gjesten i tillegg kan bestille middag til hele familien eller seg selv som et ekstra tilbud. I dette markedet er det stor konkurranse, og mange som er flinke. Eat@home er foreløpig et pilotprosjekt som er oppe og går, hvor vi prøver ut et utvidet kantinetilbud. Konseptet er under stadig utvikling, og vi ønsker å se på muligheten for å bygge videre på dette dersom vi ser at bruken av hjemmekontor vedvarer, også etter Covid-19, forteller Ingvil Fongod.

Normalen i endring

«Koronaviruset har lært oss en kraftig lekse. Den som tror vi skal tilbake til normalen tar feil. Normalen har forandret seg», kunne vi nylig lese i Aftenposten. De store buffetene som hotellene kunne friste med før koronaviruset er nå erstattet med frokostposer. Heller ikke i restauranter eller kantina/personalrestauranten kan vi oppføre oss eller spise som før.

– Er dette noe vi må leve med for en periode eller må vi belage oss på at viruset vil gi varige endringer?

– I alle lag av samfunnet vil vi i en lengre periode regne med å se forskjeller på tiden før og etter Covid-19. Å komme til våre kantiner skal handle om trygghet og trivsel, og spisegjesten skal alltid ha følelsen av at lunsjen er en god tid hvor du henter energi til resten av dagen. Det kan godt hende at enkelte aspekter ved servering og mathåndtering vil endre seg, men slike endringer kommer hele tiden, uavhengig av Covid-19. Vi forandrer stadig måten vi serverer og presenterer mat på, hvordan vi sitter og hvordan vi betaler. Det viktige skal imidlertid være at gjesten sitter igjen med den samme gode følelsen etter måltidet som før Covid-19. Den vil ikke bli annerledes, avslutter Ingvil Fongod.

Artikkelen står på trykk i Kjøkkenskriveren nr. 3/20

 

 

 

 

 

 

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR