TINE inviterer til faglig bransjetreff

«Maten gjør ingen nytte før den er spist», er temaet for TINE Fagseminar 2022. Årets fire seminarer kan oppleves i tre byer i høst: Stavanger, Trondheim og Oslo.

Seminaret passer for alle med interesse for mat, enten man jobber som avdelingsleder, kjøkkensjef, kokk, pleiepersonell på avdeling eller som mat-, service- eller postvert.

Årets foredragsholdere og temaer 

1) «God mat og redusert matsvinn i det offentlige», ved Elisabeth Sandnes (foto) – Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Elisabeth Sandnes er jurist og fagansvarlig for kategorien mat og matsvinn i DFØ. Elisabeth Sandnes jobbet tidligere i Klima- og miljødepartementet, der hun blant annet koordinerte arbeidet med Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn.

2)  Hvor ligger utfordringene i hverdagen?

Det er ansatte på institusjoner som best vet hvor utfordringene ligger, og som har gjort seg tanker og erfaringer om hva som skal til for å løse blant annet utfordringen om redusert matsvinn – sett opp mot samarbeid/kompetansedeling/dialog på tvers av kjøkken og matkontakter.

TINE har satt sammen en faglig sterk gruppe som ønsker å dele sine erfaringer og ikke minst gi innsikt i hvordan de arbeider for å løse de utfordringer ansatte opplever hver eneste dag:

Stavanger:

·   Kjøkkensjef Lervig sykehjem, Trine Boganes

·   Seksjonsleder produksjonskjøkkenet Stavanger Universitetssykehus, Frode Gundersen

Trondheim:

·   Avdelingssjef Universitetssykehuset St. Olavs hospital, Gunnar Kvamme

·   Avdelingsleder for avdeling ernæring og service Namsos kommune, Wenche Elisabeth Arnø

Oslo:

·   26.10: Kjøkkensjef Silurveien produksjonskjøkken, Harald Wishman

·   27.10: Avdelingssjef matforsyning Sykehuset Innlandet, Oddvar Henriksen

·   Begge dager: Vinner av Matomsorgsprisen 2021 og avdelingsleder for avdeling kjøkken og matomsorg Lillestrøm kommune, Vegar Bakken-Løvaas

3)  Matfaglig inspirasjon, ved Pål Jetmundsen og Bernhard Azinger – TINE Matfaglig senter

Matfaglige ansvarlige Pål Jetmundsen og Bernhard Azinger i TINE har lenge arbeidet med oppskrifter og løsninger som skal kunne inspirere og gi tips til hvordan ansatte kan gripe fatt i de utfordringer de møter i arbeidshverdagen. De har i den anledning laget en film, hvor de blant annet presenterer flere delikate måltidsalternativer, hvor ulike rester fra tidligere servering kan benyttes i produksjon. De har tenkt på og hensyntatt så langt som mulig både budsjett og ernæringsutfordringene. De viser også hvordan de ulike rettene kan behandles av mat-, service- og postverter, slik at oppleggingen på tallerken blir så delikat som mulig og gir matglede til den som skal nyte maten.

4)  Slik jobber TINE med offentlig sektor, ved Morten Svendsen – TINE Offentlig sektor

Morten Svendsen er leder for TINE Offentlig sektor. Svendsen vil fortelle om hvordan TINE arbeider for å komme tettere på kunder i det offentlige. Morten Svendsen har 20 år bak seg i fra både kunde- og leverandørsiden innen mat og drikke.

5)  Bærekraftig ernæring, ved Kristina Haugen Sandvik – TINE Ernæring

Det trekkes stadig frem at vi må spise mer bærekraftig, men det verserer likevel mye forvirring rundt hva et bærekraftig kosthold egentlig går ut på. For hva er egentlig et bærekraftig kosthold? Går det an å spise både sunt og bærekraftig? Og er det bare plantekost som gjelder i et bærekraftig kosthold eller er det også rom for animalske produkter? Dette er problemstillinger som Kristina Haugen Sandvik skal nøste opp i for oss under årets fagseminar.

Kristina Haugen Sandvik er klinisk ernæringsfysiolog og startet som ernæringsrådgiver i TINE i oktober 2020. Kristina jobber for at TINE kan bli en enda bedre støttespiller innen ernæring, da spesielt ut mot sykehus og alders- og sykehjem, hvor vi i samarbeid skal jobbe for best mulig ernæring til pasientene. Sandvik har troen på filosofien «maten er ikke sunn før den er spist» og at det derfor er viktig å finne et kosthold som fungerer for den enkelte.

6)  Skråblikk på bærekraftige måltider, ved Arnt Steffensen – Kost- og ernæringsforbundet

Bærekraft kan være så mangt, og handler om alt fra klimaavtrykk og etisk handel til menyvalg og matsvinn. Det fine med systemet er at uansett hvor elendig man gjør det på noen områder, finnes det alltid noe annet å peke på, som gjør at ethvert kjøkken kan fremstå som et «bærekraftens fyrtårn».

Arnt Steffensen er leder i Kost- og ernæringsforbundet i Delta og forfatter av en rekke fagbøker innen mat og drikke. Han har sans for politisk ukorrekte skråblikk, og han tar oss her med på en munter reise i det bærekraftige matlandskapet.

Årets Matomsorgspris

Årets Matomsorgspris deles ut på TINE Fagseminar i Oslo torsdag 27. oktober. Prisen utgis av Kost- og ernæringsforbundet og fagbladet Horeca, i samarbeid med TINE. Hensikten er å støtte og motivere fagpersoner som bidrar til nyskapning og kvalitetsheving innen matomsorg, primært innen institusjoner og kantiner. Prisen består av et originaldesignet diplom og et kunstverk gitt av Horeca samt et stipend på 30.000 kroner gitt av Kost- og ernæringsforbundet og TINE SA.

Hvor og når

Stavanger 22. september: Scandic Stavanger Forus, kl. 09.00 til 15.30.

Trondheim 28. september: E.C. Dahls Bryggeri, kl. 09.00 til 14.00.

Oslo 26. oktober: Tine Møtesenter, kl. 09.00 til 15.30

Oslo 27. oktober: Tine Møtesenter, kl. 09.00 til 15.30

For påmelding, priser og frister, sjekk tinehandel.no/tine-fagseminar-2022

 

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR