Totalberedskap og storkjøkken

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (t.v.) mottar Totalberedskapskommisjonens rapport av kommisjonsleder Harald Sunde. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet 

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mottok i dag Totalberedskapskommisjonens rapport. – Kost- og ernæringsforbundet er svært fornøyd med at innspill om beredskap på storkjøkken er tatt til følge, sier forbundsleder Arnt Steffensen.

Tekst: Elisabeth Strøm

– Statens grunnleggende oppgave er å sikre trygghet for sine innbyggere. Trygghet uansett hvor du bor, i hele Norge. Derfor satte Senterpartiet og Arbeiderpartiet ned Totalberedskapskommisjonen og Forsvarskommisjonen, som noe av det første vi gjorde etter at vi kom i regjering, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

– Da vi satte ned Totalberedskapskommisjonen visste vi at det ville være nødvendig å prioritere trygghet i Norge. Bare to måneder etter kommisjonen startet sitt arbeid gikk Russland til angrep på Ukraina. Det dannet et alvorlig bakteppe for kommisjonens arbeid, og gjør det ekstra viktig. Derfor er jeg glad for at vi nå får kommisjonen sin rapport i dag og jeg ser frem til å sette meg inn i rapporten, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp), og legger til at det er avgjørende å kartlegge styrker og svakheter i den sivile beredskapen. Sist dette ble sett i sammenheng var da sårbarhetsutvalget fremla sin utredning i 2000.

– Trusselbildet har endret seg vesentlig siden den gang. Denne rapporten vil bli et viktig verktøy for å utvikle beredskap som står seg for fremtiden, sier justis- og beredskapsminister Mehl.

Jobber systematisk

Regjeringen ga 21. januar 2022 kommisjonen i oppdrag å vurdere styrker og svakheter ved dagens beredskap, samt å komme med forslag om hvordan samfunnets samlede ressurser bør innrettes for å styrke samfunnssikkerheten og beredskapen.

– Regjeringen prioriterer samfunnssikkerhet, beredskap og totalforsvar høyt. Vi må sikre at ressursene våre benyttes på den beste mulige måten, og at vi er rigget for de mange ulike utfordringene vi som samfunn står ovenfor, både nå og i fremtiden, sier justis- og beredskapsministeren, som i dag mottok rapporten fra kommisjonens leder, tidligere forsvarssjef Harald Sunde.

Beredskap på offentlige kjøkken

Kost- og ernæringsforbundet har vært svært opptatt av at beredskap også må handle om kommunenes evne til å ivareta sine oppgaver i forbindelse med en eventuell krisesituasjon. Sykehjemsbeboere og hjemmeboende som er avhengig av kommunale tjenester er avhengig av tilgang mat. Forbundet har blant spilt inn til kommisjonen at Livsmedelverket i Sverige har utarbeidet en beredskapsbok for offentlige kjøkken. Denne gir eksempler på kriser og situasjoner som kan oppstå og hvordan offentlige kjøkken skal forholde seg til ulike scenarier. I Totalberedskapskommisjonens rapport heter det at dette er en type vurdering som bør inngå i norsk matvareberedskap.

– Vi er svært fornøyd at med at Totalberedskapskommisjonen har tatt forslaget vårt til følge. Vi vil være på tilbudssiden med tanke på det videre arbeidet, når en beredskapshåndbok skal lages, sier forbundsleder Arnt Steffensen.

På høring

Totalberedskapskommisjonens rapport vil i løpet av kort tid bli sendt på offentlig høring, i likhet med Forsvarskommisjonens rapport.

– En høringsrunde er viktig for å sikre alle som ønsker det mulighet til å komme med innspill til rapportene og til myndighetenes oppfølging av dem, sier Mehl.

 

 

 

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR