Foreslår tiltak for å utjevne forskjeller i helse

Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Sunnhetsmerking, mindre porsjoner, sukkeravgift og gratis frukt og grønt til barn og unge. Dette er noen av anbefalingene fra en ekspertgruppe som siden mai i fjor har jobbet med tiltak for et sunnere kosthold i befolkningen. 

Tekst: Elisabeth Strøm

Regjeringen satte i fjor ned en ekspertgruppe som skulle utrede kostnadseffektive tiltak for å gjøre det enklere å ta sunne matvalg. Før helgen la gruppa frem sine forslag for helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Sosiale helseforskjeller øker

Usunt kosthold er en av de store helseutfordringene her i landet. Over tid kan usunne matvalg øke risikoen for flere ikke-smittsomme sykdommer, som diabetes, hjerte- og karsykdommer, fedme og kreft.

I Norge lever de med lengst utdanning 5-6 år lengre enn de med kortest utdanning, og de sosiale helseforskjellene blir stadig større. Det er dokumenterte forskjeller i kostholdet både mellom sosiale grupper, kjønn og geografiske områder.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottok rapporten «Effektive kosthaldstiltak» av utvalgets leder Geir Sverre Braut.

Ingvild Kjerkol viste til Helsedirektoratets rapport om utviklingen i norsk kosthold som kom i desember i fjor. Hun sa at vi er et stykke unna målene i Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (helsedirektoratet.no). På flere områder går vi i feil retning.

– Forbruket av frukt og bær går ned, det samme gjør forbruket av fisk og sjømat, mens inntaket av grønnsaker og grove kornprodukter er stabilt. Virkemidlene vi har valgt ser ikke ut til å stanse økningen i sosiale helseforskjeller og ulikhet i levealder etter inntekt og utdanningsnivå. Da må vi som samfunn legge til rette for å ta sunne valg, sa helseministeren da hun mottok rapporten av ekspertgruppens leder Geir Sverre Braut.

Særlig rettet mot barn og unge

Ekspertgruppen har valgt ut fem prioriterte tiltak, som alle medlemmene står samlet bak:

  • Gratis frukt og grønt til barn og unge
  • Avgift på sukkerholdig drikke
  • Forbud mot markedsføring av sunn mat og drikke rettet mot barn og unge
  • Obligatorisk matmerking
  • Reformulering og porsjonsstørrelser

De tre første tiltakene handler om tidlig introduksjon av frukt og grønt i barnehage og skole, forbud mot reklame av usunn mat og drikke rettet mot de yngste og å redusere inntaket av sukker gjennom avgift på brus.

– De to siste tiltakene handler om å hjelpe alle forbrukere til å ta informerte valg gjennom obligatorisk matmerking og reformulering (sunnere oppskrifter på matvarer og -retter) og utvikling av mindre porsjons- og pakningsstørrelser i handelen, heter det i rapporten.

Braut nevnte også en rekke tiltak som kan støtte, supplere eller forsterke de fem hovedtiltakene, så som gratis skolemat, styrking av mat- og helsefaget, offentlig innkjøp, prisvirkemidler og ernæringskompetanse både i utdanninger og kommuner.

Vil vurdere tiltakene

Kjerkol takket ekspertgruppen og leder Geir Sverre Braut for å ha tatt på seg den store oppgaven med rapporten.

– Nå skal vi lese rapporten fra ekspertutvalget, slik at vi kan vurdere hvilke tiltak vi kan prioritere fremover for å nå målsetningene i folkehelsemeldingen.

Blandet mottakelse

Petter Haas Brubak, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, synes det er bra at utvalget foreslår å styrke mat og helsefaget i skolen. NHO Mat og Drikke er også positive til at ekspertutvalget er så tydelig på at samarbeidet gjennom intensjonsavtalen for et sunnere kosthold bør videreføres, heter det på deres nettsider.

Mina Gerhardsen, generalsekretær for Nasjonalforeningen for folkehelsen, kommenterer i sosiale medier at forslagene er fine, men at «vi hadde nok ventet at det kom litt kraftigere kost fra ekspertene». Hun viser til at vi både har hatt skolefruktordning og sukkeravgift på drikke tidligere og at et reklameforbud allerede er vedtatt.

Les rapporten her: Effektive kosthaldstiltak

Dette har vært ekspertgruppens medlemmer:

Geir Sverre Braut (leder), professor, Universitetet i Stavanger

Liv Elin Torheim, professor avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet

Steinar Krokstad, professor, NTNU

Sinne Smed, professor, København Universitet

Mathias Ekström, professor, NHH, Bergen

Kristin Hollung, forskningssjef, Nofima

Hans Olav Melberg, professor, UiO, UiT

Vigdis Brit Skulberg, seksjonssjef, Oslo kommune

Tine Sundfør, klinisk ernæringsfysiolog, Ph.D., Bærum sykehus

Kyrre Dybdal, president i norske kokkers landsforening, adjunkt Ole Vigs vgs.

 

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR